Inburgeren in Het Hogeland

Kom je vanuit het buitenland in Nederland wonen? Dan moet je meestal inburgeren. Daardoor leer je over de Nederlandse taal en cultuur. Meestal moet je ook examens halen. De gemeente helpt je om je inburgering te regelen.

Welkom in gemeente Het Hogeland

We hopen dat je je snel thuis voelt. En dat je mee kunt doen met de andere inwoners. Daarom is het belangrijk dat je inburgert. Tijdens het inburgeren leer je hoe Nederlanders wonen en werken en maak je kennis met de Nederlandse cultuur. 

Zo werkt het

Als je moet inburgeren krijg je een brief van DUO. Dat is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs in Nederland. In de brief staat vanaf welke datum je moet inburgeren. Je hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Op de website inburgeren.nl van DUO lees je welke stappen je moet nemen om succesvol in te burgeren. De gemeente helpt je hierbij. Je krijgt een uitnodiging van ons voor een gesprek. 

Wanneer verplicht?

Je kunt vrijwillig inburgeren. Maar je bent verplicht om in te burgeren als je:

  • niet de Nederlandse nationaliteit hebt
  • uit een land komt buiten de Europese Unie (behalve Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)
  • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent
  • minder dan 8 jaar in Nederland woonde toen je leerplichtig was

Bekijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in welke situaties je niet hoeft in te burgeren.

Examens

Meestal moet je ook examens halen. Lees meer op inburgeren.nl/examendoen.

Verblijfsvergunning

  • Heb je je verblijfsvergunning na 1 januari 2022 gekregen? DUO stuurt je een brief waarin staat of je moet inburgeren en vanaf welke datum. De gemeente begeleidt je bij het inburgeren.
  • Heb je je verblijfsvergunning tussen 2013 en 2022 gekregen? En moet je verplicht inburgeren? Ook dan krijg je een brief van de DUO. In die brief staat de startdatum voor de inburgering.
  • Heb je je verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen? En heb je je inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijg je een brief van de gemeente. In die brief staat wanneer je het inburgeringsexamen moet halen. De gemeente nodigt je uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

Video

Bekijk de stappen die je moet nemen als je als asielstatushouder gaat inburgeren.

Gezinsmigranten

Ben je naar Nederland gekomen om bij je partner (of ander familielid) te gaan wonen en heb je zelf geen vluchtelingenstatus? Dan ben je een gezinsmigrant. Als gezinsmigrant moet je verplicht inburgeren. Je krijgt daarover een brief van de DUO. Daarna krijg je een uitnodiging van de gemeente voor een informatiebijeenkomst. Je krijgt dan ook een contactpersoon toegewezen. Met deze contactpersoon stel je samen een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Met de ondertekening van het PIP start de inburgeringstermijn.

Video

Bekijk de stappen die je moet nemen als je als gezinsmigrant gaat inburgeren.

Nederlander worden

Sta je bij de gemeente Het Hogeland ingeschreven? En wil je de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dan kun je optie of naturalisatie aanvragen. Lees meer.

Vragen?

Mail naar inburgering@hethogeland.nl. We helpen je graag!