Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Het Hogeland ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. Hiervoor maakt u een afspraak.

Wat u moet weten

  • U doet de aanvraag voor optie of naturalisatie persoonlijk bij de gemeente. Daarvoor maakt u eerst een afspraak voor een informatief gesprek. U ontvangt van de gemeente een bevestiging van de afspraak.
  • Tijdens uw eerste afspraak kijken we of u aan de voorwaarden voldoet en krijgt u meer informatie over de volgende stappen.
  • Als u Nederlander kunt worden door optie, besluit de burgemeester hierover. Als u Nederlander kunt worden door naturalisatie, wordt uw aanvraag behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meenemen

  • geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
  • geldige verblijfsvergunning

Kosten

De kosten van een aanvraag van de Nederlandse nationaliteit door optie of door naturalisatie vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.