Normale gladheid (opvriezen en lichte sneeuwval)

Vrachtauto met grote strooier

 • Start Industrieweg 15 Bedum
 • Molenweg
 • Schoolstraat
 • Groningerweg
 • Westerseweg
 • Boterdiep Westzijde
 • Brug “Moeke Vaatstra”
 • Oosterseweg tot gemeentegrens
 • Noordwolderweg
 • Industrieweg
 • Thedemastraat / Oude Dijk
 • Wolddijk
 • Pijpsterweg tot provinciale weg Winsum
 • Westerseweg
 • Plattenburg
 • Ellerhuizen
 • Thesingerweg tot viaduct
 • Stedumerweg
 • Ter Laan
 • Fazant
 • Reiger
 • Waldadrift
 • Sint Annerweg
 • Kleine St. Annerweg
 • Verbindingsweg
 • Industrieweg

 

Pick-up met kleine strooier

 • Industrieweg
 • Noordwolderweg
 • Burchtstraat
 • Brug (Gele Klap) fietspad Boterdiep Oostzijde
 • Fietspad langs Bedumerbos tot Kastanje
 • Waldadrift / Ommelanderdrift
 • Boterdiep Oostzijde
 • Beijumerweg
 • Boterdiep Westzijde
 • Fietspad Groningerweg onder viaduct door tot oversteek Groningerweg
 • Willemsstreek / Zwarteweg
 • Munnikeweg
 • Folkerdastraat
 • Westerdijkshorn
 • Stadsweg / Lageweg
 • Mr. Van Royenstraat
 • Wroetende Mol
 • Lageweg
 • Parallelweg
 • Bij overgang NS (Lageweg) gehele driesprong
 • Parallelweg richting Kleine Stationsweg
 • Langs de Lijn
 • Bij station, parkeerplaats
 • Sportlaan
 • Bij sporthal Beemden, parkeerplaatsen
 • Margrietlaan
 • Beatrixlaan
 • Stationsweg
 • Emmalaan
 • Marijkelaan
 • Julianalaan
 • Schultingastraat
 • Emmalaan
 • Boterdiep Westzijde richting gemeentehuisbrug tot kruising Molenweg
 • Grotestraat
 • Kerklaan
 • Kleinestraat en parkeerplaats Plus
 • Bazuinslaan
 • Heemweg
 • Vrije Gang
 • Lijnbaan
 • Ceresakker
 • Ommelanderdrift
 • De Lijsterbes
 • De Kastanje / De Vlier
 • Speenkruid / Fluitekruid
 • Madelief
 • De Wilgen
 • De Eiken
 • Fietspad Geert Reinderspark
 • Weversrijge
 • Cremersrijge
 • Fietspad Waldadrift
 • Leeuwerik
 • Merel
 • Fietspad door parkje
 • Leeuwerik
 • Fazant
 • Reiger
 • Sperwer
 • Aalscholver
 • Meerkoet
 • Fuut
 • Kuifeend
 • Valk
 • IJsbaanpad
 • Karel Doormanstraat
 • De Ruyterstraat
 • Almastraat
 • Burchtplein
 • Folkerdastraat

Aanhoudende gladheid

Zuidwolde

 • Tuinbouwstraat
 • Van Berumstraat
 • Sickinghestraat
 • Van Starkenborghstraat
 • Tuinbouwstraat
 • Akkerstraat
 • Schoolstraat
 • Pastorielaan

Bedum

 • Uilenest
 • Kerkuil
 • Bosuil
 • Ransuil
 • Steenuil
 • Sneeuwuil
 • Burchtplein
 • Folkerdastraat
 • Burchtstraat tot t-splitsing Noordwolderweg
 • Kapelstraat
 • Parkeerplaats Meenschaar.
 • Walfridushof tot Stationsweg
 • Stationsweg
 • Ridderbosstraat
 • Parkeerplaats achter gymlokaal Schoolstraat
 • Boeremastraat tot parkeerplaats Alegunda Ilberi, inclusief parkeerplaats
 • Plantsoenstraat
 • 2e Dwarsstraat
 • De Vlijt

Buitengebied

 • De Grote Haver
 • Onderwierum
 • Koningslaagte
 • Doodlopende stuk Westerseweg