Werk aan kabels en leidingen

Ga je als netbeheerder of aannemer werken aan kabels en leidingen? Dan heb je toestemming nodig van de gemeente. Soms is een melding voldoende, soms moet je een vergunning aanvragen.

Aanvragen

Gemeente Het Hogeland is aangesloten bij het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Daar kun je online een melding doen of een vergunning aanvragen voor werk aan kabels en leidingen.

Wat je moet weten

 • Klein werk moet je minimaal 5 werkdagen voor de uitvoering melden. Klein werk is bijvoorbeeld:
  • kabels en leidingen aanbrengen of verwijderen in bestaande voorzieningen;
  • werk aan kabels en leidingen die niet langer dan 15 meter zijn.
  • (huis)aansluitingen maken waarbij je geen gesloten verhardingen (zoals asfalt of beton), groenvoorzieningen (gazon, bermen, struiken, bomen) of sloten/andere watergangen doorkruist, met een lengte van minder dan 15 meter
  • reparaties aan het openbare communicatienetwerk die niet langer zijn dan 5 meter
  • maximaal 2 montagegaten of lasgaten met een grootte van maximaal 5 m2 per opbreking
 • Voor groot werk moet je minimaal 8 weken voor de start van het werk een vergunning aanvragen. Informeer ook omwonenden. En bedrijven die door het werk overlast kunnen krijgen.
 • Soms heb je ook toestemming nodig van anderen. Bijvoorbeeld de provincie Groningen of waterschap Noorderzijlvest.
 • Soms moet je eerst archeologisch onderzoek laten doen. Lees meer.
 • Als het werk klaar is moet je de openbare grond in de oude staat terugbrengen. Doe je dit niet dan kan de gemeente het op jouw kosten laten herstellen. We gaan dan wel eerst met je in overleg.

Vooroverleg

Je kunt vooraf met de gemeente overleggen over de aanvraag. Bel of mail ons om een afspraak te maken.

Wanneer krijg ik bericht?

Binnen 8 weken na ontvangst van je aanvraag nemen we een besluit. Deze periode mogen we 1 maal verlengen.

Spoedgevallen

Kan het werk niet wachten? Bijvoorbeeld als er een storing is in klant-aansluitingen? Doe dan een melding voordat het werk start. Lukt dit niet, meldt het dan binnen 1 werkdag na de start van het werk. Misschien moet je achteraf nog wel toestemming of een vergunning aanvragen.

Kosten

 • Groot werk:
  • € 476,10
  • als overleg nodig is tussen gemeente, andere aanbieders en aanvrager: € 239,15 extra
  • als er eerst onderzoek nodig is komen hier nog kosten bij
 • Klein werk:
  • € 0,00