Verwacht je veel geluid te veroorzaken? Bijvoorbeeld tijdens een bouwactiviteit of een openbaar feest? Als je bedrijf niet onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer valt vraag je een ontheffing geluidhinder aan.

Aanvragen

Doe de aanvraag 8 weken van tevoren.

Meesturen

Stuur een situatietekening mee. Bij bouwwerkzaamheden stuur je ook een akoestisch rapport mee. Stuur het aanvraagformulier met de bijlagen naar Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. We behandelen de aanvraag binnen 8 weken.

Knalapparaten

Voor het gebruik van knalapparaten hoef je geen ontheffing geluidhinder aan te vragen. Wel moet je het gebruik van knalapparaten melden. Kijk bij Knalapparaat melden.