Ontheffing geluidshinder

Verwacht u veel geluid te veroorzaken? Bijvoorbeeld tijdens een bouwactiviteit of een openbaar feest? Of bij het gebruik van een knalapparaat? Als uw bedrijf niet onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, vraagt u een ontheffing geluidhinder aan.

Aanvragen

Wat u moet weten

Stuur ons 8 weken van tevoren de volgende informatie:

  • De activiteit waarbij u verwacht veel geluid te veroorzaken
  • Waarom u de activiteit wilt uitvoeren
  • Op welke dag en welk tijdstip u de activiteit wilt uitvoeren
  • Op welke plek de activiteit plaatsvindt
  • Een situatietekening
  • Bij bouwwerkzaamheden: een akoestisch rapport
  • Uw contactgegevens

Aanvragen

Stuur uw ondertekende aanvraagformulier of brief naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.