Ontheffing geluidshinder

Verwacht u veel geluid te veroorzaken? Bijvoorbeeld tijdens een bouwactiviteit of een openbaar feest? Als uw bedrijf niet onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, vraagt u een ontheffing geluidhinder aan.

Aanvragen

Wat u moet weten

Stuur ons 8 weken van tevoren de volgende informatie:

  • De activiteit waarbij u verwacht veel geluid te veroorzaken
  • Waarom u de activiteit wilt uitvoeren
  • Op welke dag en welk tijdstip u de activiteit wilt uitvoeren
  • Op welke plek de activiteit plaatsvindt
  • Een situatietekening
  • Bij bouwwerkzaamheden: een akoestisch rapport
  • Uw contactgegevens

Aanvragen

Stuur uw ondertekende aanvraagformulier of brief naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Knalapparaten

Voor het gebruik van knalapparaten hoeft u geen ontheffing geluidhinder aan te vragen. Wel moet u het gebruik van knalapparaten melden. Gebruik hiervoor het meldingsformulier gebruik knalapparaten.