Melding gebruik knalapparaat

Als je een knalapparaat wilt gebruiken moet je dit melden bij de gemeente. Je mag het knalapparaat alleen gebruiken om gewasschade te voorkomen of te beperken. Doe de melding minstens 24 uur voordat je het knalapparaat in gebruik neemt.

Voorwaarden

 • Je mag het knalapparaat gebruiken tijdens een aaneengesloten periode van maximaal 6 weken op hetzelfde stuk grond.
 • Het knalapparaat mag alleen werken:
  • in november tot en met maart tussen 07:00 en 18:00 uur;
  • in april tot en met oktober tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
 • Het maximale bronvermogen van het knalapparaat is hooguit 145 dB(A), loodrecht op de loop in achterwaartse richting gemeten. Op een afstand van 10 meter vanaf het hart van het apparaat is dat 114 dB(A).
 • Het knalapparaat geeft maximaal 6 knallen per uur.
 • Het knalapparaat heeft voldoende afstand tot de omgeving. Hiervoor geldt:
  • afstand tot andere woningen of gebouwen, begraafplaatsen en kampeerterreinen: minstens 400 meter. Voor boerderijen en landbouwbedrijfswoningen geldt een uitzondering.
  • afstand tot de openbare weg: minstens 180 meter, gemeten vanaf de rand van de weg tot aan het knalapparaat.
 • Het maximale geluidniveau van de knallen is niet hoger dan
  • 75 dB(A) bij de gevel van andere woningen of gebouwen op een hoogte van 1,5 meter boven de grond.
  • 85 dB(A) aan de rand van de openbare weg op een hoogte van 1,5 meter boven de grond.
 • De afstand tussen een knalapparaat en een tweede knalapparaat is minstens 300 meter.
 • Op het knalapparaat staan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de gebruiker vermeld.
 • Bij elk knalapparaat staat een rode vlag, minimaal 40 x 40 cm en minimaal 1 meter boven de grond.