Nieuwe regels voor standplaatsvergunningen

De gemeente maakt nieuwe regels voor standplaatsvergunningen. Dat is nodig door wettelijke regels van Europa en uitspraken van rechters. Ook maken we de regels vanuit de 4 oude gemeenten gelijk voor iedereen.

Gevolgen

 • Ik heb al een vergunning
  • Tot 1 januari 2025 geldt er overgangsrecht. Daarom veranderen we vergunningen voor vaste standplaatsen en seizoensplaatsen in vergunningen voor 3 jaar. 
  • Opnieuw een vergunning krijgen is niet langer vanzelfsprekend.
  • Er kan meer concurrentie komen.
 • Ik heb nog geen vergunning maar wil wel een vergunning aanvragen
  • Meer kans om vergunning te krijgen.
 • Ik ben een inwoner
  • Er zijn meer standplaatsen mogelijk, ook in de kleinere dorpen. Het kan dus zijn dat er in uw buurt een standplaats komt.

Planning

 • september - oktober 2021
  Standplaatshouders, ondernemers, ondernemersplatform en inwoners kunnen hun mening geven. Wij verwerken de meningen zo goed mogelijk in de nieuwe regels.
 • december 2021
  De raad bespreekt de nieuwe regels. Daarna stellen burgemeester en wethouders de nieuwe regels vast.
 • 2022
  Voor standplaatsen die in 2022 vrijkomen gelden de nieuwe regels. De gemeente bereid de toepassing van de nieuwe regels vanaf 2023 en de bekendmaking van de nieuwe standplaatsen voor.
 • 2023
  De nieuwe regels gelden voor alle standplaatsen.

De nieuwe regels

1.   Vergunning krijgen

 • Gemeente maakt vrijkomende standplaatsen bekend.
 • Iedereen hierop reageren door mee te dingen naar een standplaats.
 • De gemeente beoordeelt de reacties. Daarbij kunt u punten scoren.
 • Bij meerdere belangstellenden voor 1 standplaats krijgt de ondernemer met de meeste punten de vergunning.

2.    Aangewezen standplaatsen

 • 53 plekken in 34 dorpen.
 • Alleen voor deze plekken kun je een vergunning krijgen.
 • Bijna alle bestaande standplaatsen blijven.

3.    Verdeling van vergunningen

Wij proberen zoveel mogelijk iedereen die dat wil een standplaats te geven. Bij meerdere geïnteresseerden voor 1 standplaats beoordelen we op 4 onderdelen:

 • Worden de producten al aangeboden in winkels?  Ja 2 punten;  Nee 3 punten.
 • Worden de producten al aangeboden door verkoop op straat? Ja 1 punt; Nee 2 punten.
 • Duurzaamheidsmaatregelen: 1 punt per maatregel; maximaal 3 punten.
 • Goede uitstraling en verzorging van de standplaats: 1 punt.

4.    Hoe lang de vergunning geldig is

 • Nu voor maximaal 1 jaar.
 • Straks voor vaste standplaatsen: 5 jaar.
 • Straks voor seizoenstandplaatsen: duur van seizoen.

5.    Verbruik energie en water

 • Standplaatshouders regelen zelf energie en water.
 • Tegen betaling kunt u gemeentelijke voorzieningen gebruiken. 

6.    Meer afspraken

 • De vergunning geldt voor 1 persoon.
 • Overdracht vergunning alleen aan naaste familieleden en op aanvraag.
 • Afwezigheid en vervanging standplaatshouder vooraf melden bij de gemeente (bij marktmeester Henk Hofman).
 • Gebruikt u de vergunning niet? Dan kunnen we deze na 1 maand (vaste standplaats) of 2 weken (seizoenstandplaats) intrekken.
 • Standplaatsvergunning geldt niet voor week- of jaarmarkt.
 • Standplaats aan eind van de dag vrijmaken.
 • Voor gebruik standplaats geldt winkeltijdenverordening.

7.    Kosten

 • De prijs van de vergunning is nog niet bekend. Dit volgt in december 2021 als de gemeenteraad de begroting vaststelt.
 • Kosten voor gebruik energie en water.
 • Als de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen kost dat € 50,-- extra.

8.    Overgangsrecht

Kreeg u in 2021 een standplaatsvergunning? Dan heeft u overgangsrecht. Hierna leest u hoe lang uw vergunning geldig is.

 • Vaste standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd: 3 jaar.
 • Vaste standplaatsvergunningen voor 1 jaar of langer: 3 jaar.
 • In 2021 voor het eerst vaste standplaatsvergunning: 1 jaar.
 • Meerdere jaren achter elkaar seizoenstandplaatsvergunning: 3 jaar.
 • In 2021 voor het eerst seizoenstandplaatsvergunning: 1 jaar.