Beeldkwaliteitsplan Nijverheidsweg Uithuizen

Belangrijkste regels

Plaatsing

 • Algemeen: 
  • Onderlinge afstand tussen woongebouwen is zodanig dat er een enigszins open beeld aan de straatzijde ontstaat;
  • Opslag uit het zicht vanaf de Nijverheidsweg.
 • Bedrijfswoningen:
  • In vastgestelde rooilijn 5 meter vanaf voorste kavelgrens;
  • Evenwijdig aan de perceelgrens langs de Nijverheidsweg;
 • Bedrijfsgebouwen: Minimaal 10 meter achter de voorste kavelgrens.

Hoofdvorm

 • Bedrijfswoningen: Afdekking met kap.
 • Bedrijfsgebouwen: Platte of licht hellende daken.

Aanzicht en opmaak

 • Algemeen: 
  • Een terughoudende functionele vormgeving van woning en bedrijfsgebouw;
  • Representatief deel naar de weg gekeerd.
 • Bedrijfswoningen:
  • Voorgevel naar de Nijverheidsweg gericht met voldoende raamopeningen; 
  • Eén tot twee bouwlagen.
 • Bedrijfsgebouwen: 
  • De detaillering is sober en doelmatig;
  • Installatieonderdelen niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Zijn ze wel zichtbaar vanuit de openbare ruimte, dan moet de installatie onderdeel zijn van het gebouwontwerp.

Materiaalgebruik

 • Bedrijfswoningen: 
  • Gevels hoofdmateriaal baksteen;
  • Daken dakpannen.

Kleurgebruik

 • Bedrijfswoningen: 
  • Gevels in rood-bruintinten.
 • Bedrijfsgebouwen: 
  • Grijstinten of rustige kleuren zoals donkergroen, donkerbruin of houtkleur. Geen harde of felle tinten, geen wit. Rode baksteen is wel toegestaan.

Inrichting erf

 • Erfafscheiding: langs de Nijverheidsweg bij voorkeur hagen.
 • Erfafscheidingen op het achtererf afstemmen met de aangrenzende kavels.
 • Kleur hekwerk donker gedekt.
 • Per kavel één inrit: maximaal 5 meter breedte.
 • Parkeren op eigen terrein.
 • De bestaande beplanting/ bosjes achter op de kavels handhaven.
 • Ongedwongen groene erfovergangen rond locatie.

Alle regels

Alle regels staan in het Beeldkwaliteitsplan. Voormalige gemeente Eemsmond stelde het plan in 2018 vast. Het geldt nu nog voor gemeente Het Hogeland. Bekijk het beeldkwaliteitsplan Nijverheidsweg