Almersma, Uithuizen

Het plan Almersma in Uithuizen bestaat uit 61 kavels. Hiervan heeft de Stichting Uithuizer Woningbouw op 12 kavels 2-onder-1-kapwoningen gerealiseerd. De overige 49 kavels zijn vrije sector kavels en worden toegewezen via een uitgifteprocedure.

Ligging en prijzen

Van de 49 kavels liggen er 12 op de wierde en de rest eromheen. Een tekening met kavelnummers en een overzicht met oppervlaktes en prijzen van het plan Almersma vindt u verderop op deze pagina, bij Downloads. Hierin staat ook welke kavels nog beschikbaar zijn.

Bebouwing

Almersma krijgt het karakter van een tuindorp met veel groenvoorzieningen. Om dit te bereiken, worden eisen gesteld aan de architectuur van de woningen. Er is gekozen voor de architectuur van de ‘Groningse School’.  Wilt u meer informatie, dan kunt u een informatiepakket aanvragen. Dat kan telefonisch: 088 - 345 88 88. Of per e-mail: gemeente@hethogeland.nl.

Uitgifte van kavels

De kavels worden uitgegeven volgens het vastgestelde verkavelingsplan. Per kavel mag maximaal één woning worden gebouwd. De uitgifte van de kavels vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het verzoek tot koop of optie. U kunt een verzoek tot koop of optie doen. Dit doet u met het koop- of optieformulier, te vinden bij Downloads.

Meer informatie

Bel met de gemeente: 088 - 345 88 88

Downloads