Verenigingen en stichtingen (rechtspersonen zonder winstoogmerk) kunnen leefbaarheidssubsidie aanvragen voor activiteiten en evenementen. Voorbeelden hiervan zijn cultuur- en sportactiviteiten. Je kunt eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen. Je hebt hier eHerkenning of DigiD voor nodig.

Jaarlijkse subsidie

Eenmalige subsidie

Zo werkt het

  1. Lees goed de voorwaarden en welke bijlagen je moet meesturen.
  2. Verzamel alle bijlagen en zorg dat ze samen niet groter zijn dan 20 MB.
  3. Start de aanvraag met eHerkenning of DigiD en upload daarbij de bijlagen.

Wanneer kan ik aanvragen?

  • Bij eenmalige subsidie: Voordat de activiteit start waar je subsidie voor vraagt.
  • Bij jaarlijkse subsidie: Voor 1 juni in het jaar voor het subsidiejaar. Aanvragen 2025 moeten dus voor 1 juni 2024 binnen zijn.
  • Bij subsidies boven € 5.000,-: Vraag achteraf vaststelling aan met het aanvraagformulier subsidievaststelling (PDF, 377 KB).

Belangrijkste voorwaarden

  • De activiteit is openbaar en komt ten goede aan de inwoners van Het Hogeland.
  • Iedereen kan meedoen aan de activiteit.
  • De subsidieontvanger heeft zelf niet genoeg geld voor de uitvoering van de activiteit.
  • De subsidie is een aanvulling op de eigen inkomsten van de organisatie. Bijvoorbeeld contributie, entreegeld, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

Alle voorwaarden

Subsidieplafonds gemeente Het Hogeland

Hulp of advies bij uw aanvraag

Mail naar gemeente@hethogeland.nl. Of bel ons op 088 - 345 88 88.

Subsidies van andere organisaties

Naast de gemeente zijn er meer organisaties waar je misschien subsidie kunt aanvragen. Kijk op de websites van de organisaties: