Subsidies leefbaarheid

Verenigingen en stichtingen (rechtspersonen zonder winstoogmerk) kunnen leefbaarheidssubsidie aanvragen voor activiteiten en evenementen. U kunt incidentele of jaarlijkse subsidie aanvragen.

U doet de aanvraag online met DigiD. Bekijk eerst wat u mee moet sturen met uw aanvraag. Zorg dat u de bijlagen bij de hand heeft als u de subsidieaanvraag start.

  • Vraag incidentele subsidie aan voorafgaand aan de activiteit.
  • Vraag jaarsubsidie aan voor 1 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag geldt.
  • Bij subsidies boven € 5.000,-- vraagt u achteraf vaststelling aan met het aanvraagformulier subsidievaststelling.

Belangrijkste voorwaarden

  • De activiteit is openbaar en komt ten goede aan de inwoners van Het Hogeland.
  • Iedereen kan meedoen aan de activiteit.
  • De subsidieontvanger heeft zelf niet genoeg geld voor de uitvoering van de activiteit.
  • De subsidie is een aanvulling op de eigen inkomsten van de organisatie. Bijvoorbeeld contributie, entreegeld, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

Alle voorwaarden

Overgangsregeling

Kreeg uw organisatie de afgelopen 4 jaren subsidie? En krijgt u met de nieuwe regeling geen subsidie meer? Misschien komt u in aanmerking voor een overgangsregeling. U moet kunnen aantonen dat u meer tijd nodig heeft om uw organisatie op orde te krijgen als u geen subsidie meer krijgt. Wij bekijken per geval wat er mogelijk is. Bel ons als u hier meer over wilt weten: 088 - 345 88 88.

Hulp of advies bij uw aanvraag

Mail naar gemeente@hethogeland.nl. Of bel ons op 088 - 345 88 88.

Subsidies van andere organisaties

Naast de gemeente zijn er meer organisaties waar u misschien subsidie kunt aanvragen. Op de websites van de organisaties leest u meer hierover.