Bij je aanvraag om activiteiten- of evenementensubsidie moet je meestal een aantal bijlagen meesturen. Zorg dat je deze bij de hand hebt als je het aanvraagformulier gaat invullen.

Incidentele subsidie

  • een begroting van de kosten
  • een dekkingsplan waaruit blijkt hoe de kosten worden betaald
  • eventueel: een projectplan waarin je de plannen omschrijft

Jaarsubsidie

Ik vraag subsidie aan voor Mee te sturen bijlagen
doorlopende activiteiten ouderen en mensen met een beperking jaarrekening, begroting, activiteitenplan
vereniging voor dorpsbelangen jaarrekening, begroting, activiteitenplan
dorpshuis jaarrekening, begroting, activiteitenplan
ontmoetings- en informatiepunt jaarrekening, begroting, activiteitenplan
muziekvereniging jaarrekening, begroting, activiteitenplan
kunst- en cultuureducatie, bibliotheek en media jaarrekening, begroting, jaarplan
molen jaarrekening, begroting, jaarplan
museum / bijzondere tuinen jaarrekening, begroting, jaarplan
jeugdsoos jaarrekening, begroting, activiteitenplan
EHBO-vereniging en Groningen Hartveilig begroting
zwembad jaarrekening, begroting + jaarplan
zelfwerkzaamheden openbare ruimte geen
bestrijding jeugdcriminaliteit, discriminatie en slachtofferhulp jaarrekening, begroting, jaarplan