Aanvraag centrumsubsidie

Aanvraagformulieren centrumsubsidie

De gemeente besluit uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Afhandeling

De definitieve subsidie stellen we vast uiterlijk 8 weken na afloop van de werkzaamheden of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend. Daarvoor moet je een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten inleveren.

Uitbetaling vastgoedverbeteringssubsidie of transformatiesubsidie

  • Bij de start van de werkzaamheden kun je 40% van de subsidie laten uitbetalen.
  • Nadat uit een fotorapportage blijkt dat de werkzaamheden ongeveer tot 50% klaar zijn kun je nogmaals 40% laten uitbetalen.
  • De laatste 20%, de slottermijn, betalen we binnen 4 weken na het vaststellingsbesluit van het college.

Vraag de uitbetaling aan met het declaratieformulier:

Uitbetaling verplaatsingssubsidie

  • 50% als voorschot bij de subsidieverlening.
  • 50% na de verplaatsing van de onderneming.