Noordelijke dorpsrand

Langs de noordelijke dorpsrand van Winsum komt een verbindingsweg tussen de Onderdendamsterweg en de N361. Hierdoor hoeft doorgaand verkeer straks niet meer door het centrum van Winsum te rijden. Zo wordt het centrum veiliger voor fietsers en voetgangers. De nieuwe weg gaat onder het spoor door.

Verbindingsweg

Tussen de Onderdendamsterweg en de provinciale weg N361 maken we een nieuwe verbindingsweg. Dat doen we omdat het erg druk is op de Onderdendamsterweg in het centrum van Winsum. Per 24 uur rijden er ongeveer 7000 motorvoertuigen langs. Waaronder ook veel vrachtverkeer. Voor fietsers en voetgangers in het centrum is dit niet veilig. Een groot deel van het verkeer is doorgaand verkeer richting Groningen. Dit doorgaande verkeer kan straks om Winsum heen rijden. En hoeft niet meer door een 30 km-zone. Het kan met 60 km/uur doorrijden naar de N361 zonder fietsers en voetgangers tegen te komen.

Spoortunnel

De nieuwe verbindingsweg kruist de spoorlijn Groningen-Eemshaven. We laten een tunnel bouwen zodat de nieuwe weg onder de spoorlijn door gaat. Dat is veiliger voor het verkeer. De tunnel is ontworpen voor een verkeerssnelheid van 60 km/uur. Dit betekent dat de tunnel te steil wordt voor fietsers. Daarom zijn fietsers in de spoortunnel en op de nieuwe verbindingsweg niet toegestaan. Spoorbeheerder ProRail bouwt de spoortunnel van februari 2022 tot februari 2023. Meer over de spoortunnel: website ProRail.

Novaweg en Novatunnel

De nieuwe weg krijgt de naam Novaweg. De spoortunnel gaan we Novatunnel noemen. De namen zijn bedacht door de inwoners via een prijsvraag. ‘Nova’ verwijst naar Nova Zembla. Dat is een oude naam van Obergum waar de nieuwe weg langs loopt. Daarnaast betekent ‘nova’ ook ‘nieuw’, wat toepasselijk is voor een nieuwe weg. 

Onderdendamsterweg

Met de komst van de Novaweg vermindert de verkeersdrukte in het centrum. Daardoor kan het wel wat drukker worden op de Onderdendamsterweg tussen de Geert Teislaan en de nieuwe verbindingsweg. Daarom maken we dit deel van de Onderdendamsterweg vooral voor fietsers en schooljeugd verkeersveiliger. En zorgen we dat er zo weinig mogelijk geluidsoverlast komt. Het plan voor de nieuwe inrichting hebben we gemaakt samen met belangengroep De Brake, klankbordgroep Kortsluiting, onderwijsinstelling Terra en een verkeerskundig adviesbureau.

Veranderingen:

 • De oude bocht is vervangen door een t-aansluiting. De nieuwe weg sluiten we hierop aan.
 • De bebouwde komgrens ligt nu ten oosten van de rotonde Geert Teislaan en ten westen van de nieuwe kruising. De Onderdendamsterweg langs De Brake ligt dus helemaal binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur..
 • Op de Onderdendamsterweg tussen de Braaksterlaan en de nieuwe kruising is de maximumsnelheid 30 km/uur.
 • Bij de kruisingen met de A.S. de Blécourtlaan en de Driek van Wissenhof heeft verkeer van rechts nu voorrang.
 • Op de Onderdendamsterweg tussen de rotonde Geert Teislaan en de nieuwe kruising ligt stil asfalt. Daardoor hoor je minder bandengeluid.
 • 2 fietsoversteekplaatsen ten oosten en ten zuiden van de nieuwe kruising. Met daarbij wegversmallingen en verlichting.

Uitrit voor bouwverkeer

Voor het bouwverkeer hebben we een tijdelijke uitrit op de N361 gemaakt. Deze ligt op de plek waar de nieuwe weg in de toekomst aansluit op de N361. Tijdens de bouw mag u hier maximaal 50 km/uur op de N361 en 30 km/uur op de Ranumerweg.

Groen

Het gebied krijgt een ‘upgrade’ waardoor een mooi wandelgebied ontstaat. Langs beide zijden van de verbindingsweg komt een bomenrij. Alleen bij de woningen aan de Freesialaan onderbreken we deze bomenrij. Zo houden de bewoners van de Freesialaan zo veel mogelijk het vrije uitzicht.

Van het bosgebied achter de Petunialaan wordt niets gekapt. We breiden dit bosgebied juist uit. Bij de N361 en de bocht in de Onderdendamsterweg moeten we wel bomen kappen. Eind 2022 planten we meer bomen terug dan dat we kappen.

Verkeersplein

De Novaweg sluit aan op de N361 bij de noordelijke bebouwde komgrens van Winsum. Een t-aansluiting op deze plaats vinden wij geen goed idee. Want invoegen zou dan lastig zijn voor verkeer dat vanaf de nieuwe weg de N361 op wil rijden richting Groningen. Daarom hebben we hier gekozen voor een T-aansluiting. De provincie past in 2022 en 2023 de N361 binnen de bebouwde kom van Winsum aan. Iedere t-aansluiting krijgt een verkeersplein of rotonde. Deze worden om-en-om afgewisseld:

 • verkeersplein bij de Meeden
 • rotonde bij de Borgweg (dit gebeurt in 2023);
 • verkeersplein bij de Geert Reindersstraat
 • rotonde bij Het Aanleg
 • verkeersplein bij de Novaweg
 • rotonde bij aansluiting N363 op N361

Meer over de verbeteringen aan de N361: website van de provincie Groningen.

Het verkeer op de N361 heeft voorrang op het verkeer vanaf de nieuwe weg. Tussen de 2 rijbanen is ruimte voor auto’s om te wachten. Kom je vanaf de verbindingsweg dan moet je dus alleen voorrang geven aan verkeer vanuit Groningen. Daarna kun je doorrijden naar het middeneiland. Als het nodig is wacht je daar op verkeer vanuit het noorden.

In deze video ziet u vanaf ongeveer 1 minuut en 25 seconden het verkeersplein in werking.

Planning

 • september/oktober 2021
  Herinrichten Onderdendamsterweg
 • september/november 2021
  Ondergrond nieuwe verbindingsweg klaarmaken, sloten graven
 • februari 2022 - februari 2023
  Bouw spoortunnel door ProRail
 • mei 2022
  Verleggen Ranumerweg
 • mei-augustus 2022
  Aanleg verkeersplein N361 door provincie Groningen
 • maart 2023
  Aanleg helofytenfilter
 • maart/april 2023
  Asfalteren verbindingsweg, bermen inrichten, bomen planten, inrichten wandelgebied Freesialaan
 • mei 2023
  Novaweg open voor verkeer

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Noordelijke dorpsrand Winsum. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.