Noordelijke dorpsrand

Langs de noordelijke dorpsrand van Winsum komt een verbindingsweg tussen de Onderdendamsterweg en de N361. Hierdoor hoeft doorgaand verkeer straks niet meer door het centrum van Winsum te rijden. De nieuwe weg gaat onder het spoor door.

Verbindingsweg

Tussen de Onderdendamsterweg en de provinciale weg N361 maken we een nieuwe verbindingsweg. Dat doen we omdat het erg druk is op de Onderdendamsterweg in het centrum van Winsum. Per 24 uur rijden er ongeveer 7000 motorvoertuigen langs. Waaronder ook veel vrachtverkeer. Voor fietsers en voetgangers in het centrum is dit niet veilig. Een groot deel van het gemotoriseerde verkeer is doorgaand verkeer richting Groningen. Dit doorgaande verkeer kan straks om Winsum heen rijden. Daarmee wordt het centrum van Winsum veiliger voor fietsers en voetgangers. En doorgaand verkeer hoeft niet meer door een 30 km-zone. Het kan met 60 km/uur doorrijden naar de N361 zonder fietsers en voetgangers tegen te komen. En onder het spoor door in plaats van stil te staan voor gesloten slagbomen.

Onderdendamsterweg

Met de komst van de nieuwe verbindingsweg wordt de verkeersdrukte in het centrum veel minder. De verkeersdrukte op de Onderdendamsterweg tussen de Geert Teislaan en de nieuwe verbindingsweg kan daardoor wel wat toenemen. Daarom maken we dit deel van de Onderdendamsterweg vooral voor fietsers en schooljeugd verkeersveiliger. En zorgen we dat er zo weinig mogelijk geluidsoverlast komt.

Dit gaan we doen:

 • Verplaatsing bebouwde komgrens. Deze grens ligt nu bij de Terra-school. In de nieuwe situatie ligt de grens ten oosten van de rotonde Geert Teislaan en ten westen van de nieuwe kruising. Het deel van de Onderdendamsterweg langs De Brake ligt straks dus binnen de bebouwde kom. De maximumsnelheid wordt hier 50 km/uur.
 • Uitbreiding 30 km-zone. De grens ligt nu ten noorden van de kruising Onderdendamsterweg-Braaksterlaan. Straks ligt de grens ten zuiden van de nieuwe kruising. Op de Onderdendamsterweg tussen de Braaksterlaan en de nieuwe kruising wordt de maximumsnelheid dus 30 km/uur. En alle kruispunten worden hier gelijkwaardig.
 • Aanpassing kruising met Takkebosserweg. Dit doen we om de snelheid van het verkeer af te remmen. En zo wordt het ook veiliger voor fietsers en voetgangers die vanaf de brug komen.
 • Stil asfalt. Op de Onderdendamsterweg tussen de rotonde Geert Teislaan en de nieuwe kruising komt nieuw asfalt. Dit is stil asfalt. Daardoor hoor je minder bandengeluid. Dit deel krijgt rode fietsstroken.
 • 2 fietsoversteekplaatsen. Deze komen ten oosten en ten zuiden van de nieuwe kruising. Bij deze fietsoversteekplaatsen komen versmallingen om de verkeerssnelheid af te remmen. Hierdoor wordt het duidelijker en veiliger voor fietsers.

Deze werkzaamheden doen we in september en oktober 2021. Gelijktijdig leggen we de nieuwe t-aansluiting aan en verwijderen we de bestaande bocht in de Onderdendamsterweg.

Het plan voor de nieuwe inrichting hebben we gemaakt samen met belangengroep De Brake, klankbordgroep Kortsluiting, onderwijsinstelling Terra en een verkeerskundig adviesbureau.

Verkeersmaatregelen

Uitrit bouwverkeer

Vanaf 20 september 2021 is er een tijdelijke uitrit voor bouwverkeer op de N361. Deze uitrit ligt op de plek waar de nieuwe weg in de toekomst aansluit op de N361. Tijdens de bouw mag u hier tijdelijk maximaal 50 km/uur op de N361 en 30 km/uur op de Ranumerweg. Ook komen er verkeersregelaars.

Wegafsluiting

Door de herinrichting is de Onderdendamsterweg twee weken afgesloten. Bij de wegwerkzaamheden leest u wanneer dit precies is. Ook de provincie Groningen doet tegelijkertijd onderhoud aan de Onderdendamsterweg.

Groen

Het gebied krijgt een ‘upgrade’ waardoor een mooi wandelgebied ontstaat. Langs beide zijden van de verbindingsweg komt een bomenrij. Alleen bij de woningen aan de Freesialaan onderbreken we deze bomenrij. Zo houden de bewoners van de Freesialaan zo veel mogelijk het vrije uitzicht.

Van het bosgebied achter de Petunialaan wordt niets gekapt. We breiden dit bosgebied juist uit. Bij de N361 en de bocht in de Onderdendamsterweg moeten we wel bomen kappen. Eind 2022 planten we meer bomen terug dan dat we kappen.

Verkeersplein

De provincie Groningen is bezig met de herinrichting van de N361 binnen verschillende dorpen. Na Adorp en Sauwerd is Winsum in 2022 aan de beurt. Iedere kruising krijgt een verkeersplein of rotonde. Op de plaats waar de verbindingsweg aansluit op de N361 legt de provincie een verkeersplein aan.

Planning

 • september/oktober 2021
  verleggen kabels en leidingen en aanleg nieuwe kruising
 • september/oktober 2021
  herinrichten Onderdendamsterweg
 • september/november 2021
  aanleg ondergrond weg, aanbrengen voorbelasting, graven sloten
 • december 2021/augustus 2022
  bouw spoortunnel
 • zomervakantie 2022
  aanleg verkeersplein
 • september/december 2022
  asfalteren weg, bermen inrichten, bomen planten, wandelgebied Freesialaan
 • begin 2023
  verbindingsweg open voor verkeer

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Noordelijke dorpsrand Winsum. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.