Langs de noordelijke dorpsrand van Winsum hebben we een nieuwe verbindingsweg laten maken. De weg verbindt de Onderdendamsterweg met de provinciale weg N361. Hierdoor hoeft doorgaand verkeer niet meer door het centrum van Winsum te rijden. De nieuwe weg ging op 22 mei 2023 open.

Waarom een nieuwe weg

Op de Onderdendamsterweg in het centrum van Winsum was het erg druk. Per 24 uur reden er ongeveer 7000 motorvoertuigen. Voor fietsers en voetgangers in het centrum was dit niet veilig. Een groot deel van het verkeer is doorgaand verkeer richting Groningen. Dat kan nu met 60 km/uur om Winsum heen rijden naar de N361 zonder fietsers en voetgangers tegen te komen.

Spoortunnel

De nieuwe verbindingsweg gaat door een tunnel onder de spoorlijn Groningen-Eemshaven door. Dat is veiliger voor het verkeer. De tunnel is ontworpen voor 60 km/uur en is daardoor te steil voor fietsers. Daarom mag alleen gemotoriseerd verkeer door de spoortunnel en over de nieuwe verbindingsweg. De nieuwe weg en tunnel heten Novaweg en Novatunnel. De namen zijn bedacht door de inwoners via een prijsvraag. ‘Nova’ verwijst naar Nova Zembla. Dat is een oude naam van Obergum waar de nieuwe weg langs loopt. Daarnaast betekent ‘nova’ ook ‘nieuw’, wat toepasselijk is voor een nieuwe weg.

Groen

Langs beide zijden van de verbindingsweg hebben we een bomenrij geplant. Bij de woningen aan de Freesialaan is deze bomenrij onderbroken. Zo houden de bewoners van de Freesialaan zo veel mogelijk het vrije uitzicht. Van het bosgebied achter de Petunialaan is niets gekapt. We breiden dit bosgebied juist uit. Bij de N361 en de bocht in de Onderdendamsterweg moesten we wel bomen kappen. Maar in totaal hebben we meer planten teruggeplant dan gekapt.

Verkeersplein

De Novaweg sluit aan op de N361 bij de noordelijke bebouwde komgrens van Winsum. Een t-aansluiting op deze plaats vinden wij geen goed idee. Want invoegen zou dan lastig zijn voor verkeer dat vanaf de nieuwe weg de N361 op wil rijden richting Groningen. Daarom hebben we hier gekozen voor een T-aansluiting. Het verkeer op de N361 heeft voorrang op het verkeer vanaf de nieuwe weg. Tussen de 2 rijbanen is ruimte voor auto’s om te wachten. Kom je vanaf de verbindingsweg dan moet je dus alleen voorrang geven aan verkeer vanuit Groningen. Daarna kun je doorrijden naar het middeneiland. Als het nodig is wacht je daar op verkeer vanuit het noorden.

De provincie heeft de meeste kruisingen binnen de bebouwde kom van Winsum in 2022 aangepast. Iedere t-aansluiting heeft een verkeersplein of rotonde. Deze worden om-en-om afgewisseld:

  • verkeersplein bij de Meeden
  • rotonde bij de Borgweg (dit gebeurt in 2023);
  • verkeersplein bij de Geert Reindersstraat
  • rotonde bij Het Aanleg
  • verkeersplein bij de Novaweg
  • rotonde bij aansluiting N363 op N361

Meer over de verbeteringen aan de N361: website van de provincie Groningen.