Informatiebijeenkomst Munster 11 januari 2022

Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 januari 2021 kregen we een aantal vragen. Op deze pagina gaan we daarop in.

Waarom is de Trekweg naar Onderdendam geen 30 kilometerweg?

De Trekweg naar Onderdendam voldoet niet aan de richtlijnen voor inrichting als 30-km gebied. Dit heeft te maken met de ‘beleving’ van de weggebruiker. Hierbij speelt de directe omgeving een rol. Bijvoorbeeld of huizen aan 1 of 2 kanten naast de weg staan. En hoe dicht de woningen op de weg staan en hoe dicht ze naast elkaar staan.  

Hebben inwoners uit Het Hogeland voorrang op de uitgifte van kavels?

Nee. Volgens de wet mag de gemeente de inwoners geen voorrang geven bij de verkoop van kavels. 

Komen er buiten Munster nog meer kavels in Winsum? 

We hebben plannen voor een aantal plekken voor nieuwbouw. Dit gaat vooral om veranderingen van oude bedrijfsterreinen naar woningbouw. Het Bobenco-terrein aan de Trekweg naar Onderdendam is hier een voorbeeld van. Deze ligt naast Munster. 

Komt er een loting van de bouwkavels?

Burgemeester en wethouders moeten nog een besluit nemen over hoe we de vrije kavels in Munster fase 2 en 3 gaan uitgeven. En over de kavelprijzen. Wij verwachten veel belangstelling voor deze vrije kavels. Hou daarom rekening met een loting bij de toewijzing van deze kavels.

Worden Munster fase 2 en 3 gelijktijdig uitgegeven?

Nee. Eerst gaan de kavels in Munster fase 2 in de verkoop. Direct nadat deze zijn uitgegeven starten we de verkoop van fase 3.

Hoe zit het met het naastgelegen Bobenco-terrein?

We zijn met de eigenaar en de ontwikkelaar van het Bobenco-terrein in gesprek. Bijvoorbeeld over het slopen van de gebouwen die er nu op staan en over het opruimen. We willen het terrein zo gauw mogelijk klaar maken voor woningbouw. Maar doordat er vroeger een steenfabriek stond moet eerst de bodem schoongemaakt worden. We verwachten dat we in 2022 kunnen starten met de planologische procedure. Daarmee regelen we officieel hoe we de grond en gebouwen op het Bobenco-terrein mogen gebruiken.