We gaan het bedrijventerrein Het Aanleg aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum uitbreiden. De gemeente verkoopt 11 bouwkavels. De Schouwerzijlsterweg krijgt in 2024 ook een nieuwe inrichting.

Bouwkavels

We verkopen 5 woon/werkkavels en 6 bedrijfskavels. Daarvan is nog 1 kavel beschikbaar. Kijk bij de verkoopinformatie voor meer informatie.

Aanleiding

De sportvelden aan de Schouwerzijlsterweg zijn verplaatst naar sportpark Winsum-West. Daardoor is ruimte ontstaan voor uitbreiding van bedrijventerrein Het Aanleg. Uit onderzoek blijkt ook dat hier behoefte aan is. Verder willen we de Schouwerzijlsterweg veiliger en aantrekkelijker maken.

Schouwerzijlsterweg

Het Winsumerdiep, de groene voortuinen en wisselende bebouwing gaan het straatbeeld bepalen. Aan de kant van het Winsumerdiep maken we meer ruimte voor bomen en planten. De weg wordt een 30-kilometerzone. We maken de Schouwerzijlsterweg veiliger voor het verkeer. Denk daarbij aan versmallingen in de weg, verschillende kleuren in het asfalt en een apart voetpad naast de hoofdweg.

Weg tijdelijk dicht

 • De Schouwerzijlsterweg is gesloten van 15 februari tot en met 16 mei 2024. Fietsers en hulpdiensten kunnen langs Het Aanleg. Ander verkeer kan via Mensingeweer. 
 • De hoofdingang van Het Aanleg vanaf de rotonde is dicht van 20 april 2024, 18.00 uur tot en met 21 april 2024. De hoofdingang krijgt dan nieuw asfalt.

Nieuwe brug

De duiker in de Schouwerzijlsterweg bij de kruising met het Omsnijdingskanaal gaan we vervangen door een vaste brug. Daardoor komt er een nieuwe vaarroute en verbinding in Winsum voor kleine boten.

Planning

 • oktober - februari 2023
  klaarmaken plangebied voor bouwen
 • 22 januari 2024
  start inschrijving bouwkavels
 • 7 februari 2024
  start werkzaamheden Schouwerzijlsterweg
 • 7 maart 2024
  uitgifte bouwkavels
 • februari 2024 tot en met mei 2024
  vernieuwing Schouwerzijlsterweg
 • 20 april 2024
  asfalteren aanrijroute Het Aanleg vanaf de rotonde

Nieuw bestemmingsplan

 • In het bestemmingsplan staat hoe we de grond en de gebouwen mogen gebruiken.
 • De bouwregels staan in het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Bouwplannen moeten voldoen aan deze bouwregels.

Nieuw politiebureau

Op Het Aanleg komt ook een nieuw politiebureau, dichtbij de N361 en met uitzicht op de rotonde. Lees meer.

Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement ontvang je de nieuwsbrief over Het Aanleg automatisch in je mailbox.