Het Aanleg

Samen met ondernemers en omwonenden hebben we een ontwikkelingsvisie opgesteld voor bedrijventerrein Het Aanleg en het omliggende gebied.

Aanleiding

 • ruimte van sportvelden komt beschikbaar door verplaatsing
 • behoefte aan vestiging of uitbreiding op Het Aanleg
 • mogelijke uitbreiding of verplaatsing gemeentewerf
 • mogelijke uitbreiding of verplaatsing rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • verkeer Schouwerzijlsterweg
 • toeristische en recreatieve kansen Schouwerzijlsterweg

Doel

 • plan voor Het Aanleg samen met ondernemers en omwonenden
 • toekomstgericht, inspelen op ontwikkelingen
 • een visie als basis voor het te voeren ruimtelijke beleid

Aandacht voor

 • entree aantrekkelijker
 • uitstraling
 • water- en groenstructuur
 • recreatie / ecologie
 • publieke ruimte
 • bestaand bedrijventerrein
 • historie en markante bebouwing
 • Schouwerzijlsterweg
 • verkeersstructuur

Planning

2021/2022: aanpak eerste deel Schouwerzijlsterweg en ontwikkeling van de sportvelden

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bedrijfsvestiging? Neem contact op met onze bedrijvencontactpersoon.