Het Aanleg

Bedrijventerrein Het Aanleg aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum breiden we uit. En de Schouwerzijlsterweg gaan we anders inrichten.

Aanleiding

De sportvelden aan de Schouwerzijlsterweg zijn verplaatst naar sportpark Winsum-West. Daardoor is ruimte ontstaan voor uitbreiding van bedrijventerrein Het Aanleg. Uit onderzoek blijkt ook dat hier behoefte aan is. Verder willen we de Schouwerzijlsterweg veiliger en aantrekkelijker maken.

Bouwkavels

Er komen bouwkavels voor 6 bedrijven die gericht zijn op het publiek. En langs de Schouwerzijlsterweg maken we 7 woon-werkkavels voor vrijstaande woningen. Deze bestaan uit 1 bouwlaag met een kap. De uitgifte van de kavels start in 2023.

Schouwerzijlsterweg

Het Winsumerdiep, de groene voortuinen en wisselende bebouwing gaan het straatbeeld bepalen. We maken de Schouwerzijlsterweg veiliger voor het verkeer. Aan de kant van het Winsumerdiep maken we meer ruimte voor bomen en planten. De weg wordt een 30 kilometerzone.

Nieuw bestemmingsplan

  • In het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan staat hoe we de grond en de gebouwen mogen gebruiken.
  • De bouwregels staan in het nieuwe beeldkwaliteitsplan (PDF, 4,5 MB). Bouwplannen moeten voldoen aan deze bouwregels.

U kon tot 17 december 2021 op het voorontwerp reageren. Wij beantwoorden alle reacties. Daarna leggen we het ontwerpplan opnieuw ter inzage. U kunt dan opnieuw reageren. Rond de zomer van 2022 stelt de raad het plan vast.