Bedrijventerrein Het Aanleg aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum breiden we uit. En de Schouwerzijlsterweg gaan we anders inrichten.

Aanleiding

De sportvelden aan de Schouwerzijlsterweg zijn verplaatst naar sportpark Winsum-West. Daardoor is ruimte ontstaan voor uitbreiding van bedrijventerrein Het Aanleg. Uit onderzoek blijkt ook dat hier behoefte aan is. Verder willen we de Schouwerzijlsterweg veiliger en aantrekkelijker maken.

Schouwerzijlsterweg

Het Winsumerdiep, de groene voortuinen en wisselende bebouwing gaan het straatbeeld bepalen. Aan de kant van het Winsumerdiep maken we meer ruimte voor bomen en planten. De weg wordt een 30 kilometerzone. We maken de Schouwerzijlsterweg veiliger voor het verkeer. Denk daarbij aan versmallingen in de weg, verschillende kleuren in het asfalt en een apart voetpad naast de hoofdweg.

Bouwkavels

Er komen bouwkavels voor 6 bedrijven die gericht zijn op het publiek. En langs de Schouwerzijlsterweg maken we 6 woon-werkkavels voor vrijstaande woningen. Deze bestaan uit 1 bouwlaag met een kap. 

Planning

 • oktober - december 2023
  klaarmaken plangebied voor bouwen
 • december 2023
  inschrijving bouwkavels
 • februari 2024
  uitgifte bouwkavels
 • januari 2024 - maart 2024
  vernieuwing Schouwerzijlsterweg

Nieuw bestemmingsplan

 • In het bestemmingsplan staat hoe we de grond en de gebouwen mogen gebruiken.
 • De bouwregels staan in het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Bouwplannen moeten voldoen aan deze bouwregels.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over de kaveluitgifte op Het Aanleg? Meld je dan aan voor de e-mail nieuwsbrief.