Centrumplan Winsum

Het winkelhart van Winsum verandert ingrijpend. Met het centrumplan werken we aan vernieuwing van het centrum en aan concentratie van winkels tussen winkelcentrum Obergon en het Boogplein.

Boogplein

Online bijeenkomst op 14 januari 2021

Op donderdag 14 januari 2021 was er een online bijeenkomst over de plannen voor het Boogplein. U kunt de bijeenkomst terugkijken via YouTube.

 • Tijdens de bijeenkomst kon iedereen vragen stellen via een live chat. Bekijk de vragen en antwoorden..
 • Wilt u nog reageren omdat u op 14 januari niet bij de bijeenkomst kon zijn? Gebruik het reactieformulier verderop op deze pagina.

Wat er gaat gebeuren

 • Er komen 2 vrijstaande woningen aan de Wigbold Ripperdastraat.
 • Langs het Winsumerdiep komen 2 appartementengebouwen (12 en 6 woningen).
 • Tussen Hoofdstraat W. en het Boogplein komt een commerciële ruimte met een appartement en een studio.
 • Het Boogplein krijgt een kleinschalige inrichting.
 • Het jaagpad langs het Winsumerdiep, tussen de Boog en de N361 wordt verbeterd.

EcoVastgoed/Tandem doet de stedenbouwkundige ontwikkeling. De gemeente verzorgt de herinrichting van de openbare ruimte.

Bestemmingsplan

U kunt van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 reageren op het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Stuur uw schriftelijke reactie naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Of bel voor een mondelinge reactie met Frank Rozema of Ria Uilenberg, telefoon 088 – 345 88 88.

Het ontwerp is aangepast naar aanleiding van de reacties op het voorontwerp. We hebben meer groen opgenomen in het plan. Het deel van het bestaande Jaagpad vanaf de toekomstige appartementen tot aan de N361 blijft behouden.

Herinrichting openbare ruimte

Het ontwerp voor de openbare ruimte is vastgesteld.

Nieuwsbrief

Hoe verder

 • 17 december 2020 - 27 januari 2021
  Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage
 • 14 januari 2021
  Online bijeenkomst voor inwoners en belangstellenden
 • Eerste kwartaal 2021
  Aanbesteding voor de openbare ruimte
 • Voorjaar 2021
  Vaststelling bestemmingsplan door de raad
 • Voorjaar 2021
  Voorbereiding grond Boogplein
 • Eind 2021
  Start bouwrijp maken Boogplein
 • Voorjaar 2022
  Start bouwwerkzaamheden

Belangstelling voor een woning

Op de website Boogplein.nl van ontwikkelaar EcoVastgoed / Tandem leest u meer over het woningaanbod en de planning.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de plannen voor het Boogplein? Geef het online aan ons door. 

Per e-mail krijgt u van ons een antwoord. Waar nodig passen we de plannen aan.

Obergum

In Obergum werken we aan het plan Wierde van waarde. Dit plan omvat:

 • herstructureren en leefbaarder maken van de Hoofdstraat Obergum
 • verbeteren van het parkeren
 • verbeteren bereikbaarheid van de winkels

We gaan het plan vormgeven samen met inwoners, ondernemers en de hiervoor opgerichte klankbordgroep.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Winsum. De subsidie voor Winsum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)'.