Centrumplan Winsum

In Winsum vernieuwen we het centrum. Het Boogplein krijgt een nieuwe invulling. En ook het centrumgebied in Obergum gaan we verbeteren.

Boogplein

Wat er gaat gebeuren

 • Het Boogplein krijgt een kleinschalige inrichting.
 • Tussen Hoofdstraat W. en het Boogplein komt winkelruimte met op de tweede bouwlaag een appartement.
 • Langs het Winsumerdiep komen 2 appartementengebouwen (12 en 6 woningen).
 • Er komen 2 vrijstaande woningen aan de Wigbolt Ripperdastraat.
 • Het deel van het Jaagpad vanaf de appartementen tot de onderdoorgang N361 blijft bestaan. Langs de appartementen komt een kade met een smalle strook met halfverharding.

Hoe verder

Een aantal mensen heeft bezwaar tegen het bestemmingsplan Boogplein. Zij zijn daarom bij de rechter in beroep gegaan. De uitspraak volgt in 2022. Ondertussen gaan we door met de voorbereiding van het plan voor het Boogplein. Met de uitvoering wachten we totdat de rechter de uitspraak heeft gedaan.

Knotlindes

Op de plek waar de appartementen komen staan nu 3 knotlindes. Die krijgen een nieuwe plek verderop langs het Winsumerdiep. De vergunning voor het kappen en verplaatsen is al verleend. We verplaatsen de bomen pas nadat de rechter een uitspraak over de bezwaren tegen het bestemmingsplan heeft gedaan. De verplaatsing mag alleen in november en december gebeuren. En de bomen krijgen na de verplaatsing 5 jaar nazorg.

De regels

 • In het bestemmingsplan Boogplein staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
 • In het beeldkwaliteitsplan Boogplein (PDF, 3,9MB) staan de regels voor het bouwen van huizen en gebouwen op het Boogplein. En voor de inrichting van de openbare ruimte.

Planning

 • Wij wachten nog op de uitspraak van de rechter over ingediende bezwaren. De planning hangt af van deze uitspraak.
 • Najaar 2021
  Voorbereiding grond Boogplein.
 • Eind 2021
  Bouwrijp maken Boogplein en herinrichting Hoofdstraat W. en Wigbolt Ripperdastraat.
 • Voorjaar 2022
  Voorjaar 2022: start bouwwerkzaamheden Boogplein.
 • Midden 2023
  Woonrijp maken Boogplein en herinrichting Dorpsplein en Regnerus Praediniusstraat.

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief Centrumplan Winsum per e-mail. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld je dan af.

Belangstelling voor een woning

Kijk op de website Boogplein.nl van ontwikkelaar EcoVastgoed / Tandem voor meer informatie over het woningaanbod en de planning.

Nieuwe inrichting

Dit is het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Boogplein en omgeving.

Obergum Noord

In Obergum werken we aan het plan Wierde van waarde. Dit plan omvat:

 • opnieuw indelen van de Hoofdstraat Obergum
 • verbeteren van het parkeren
 • verbeteren bereikbaarheid van de winkels

Op 1 februari 2022 hebben we het plan van aanpak vastgesteld. Daarin staat hoe we kunnen komen tot een plan voor herinrichting van het noordelijk deel van het centrum van Winsum. We kijken naar een goed evenwicht tussen de kwaliteit van de openbare ruimte, wonen en het niveau van de voorzieningen. Wil je het volledige plan lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@hethogeland. Op aanvraag sturen wij het plan toe.

Planning

 • Vanaf februari 2022 brengen we alle belangen en wensen in kaart. Daarna werken we het plan verder uit. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere partijen die ermee te maken hebben.
 • Rond de zomer van 2022 verwachten we met een voorstel voor de herinrichting te kunnen komen.
 • In september/oktober besluit de gemeenteraad over het plan voor de herinrichting.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Winsum. De subsidie voor Winsum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)'.