In Winsum vernieuwen we het centrum. Het Boogplein krijgt een nieuwe kleinschalige invulling. En het centrumgebied in Obergum gaan we verbeteren.

Boogplein

Wat er gaat gebeuren

 • Tussen Hoofdstraat W. en het Boogplein komt winkelruimte met op de tweede bouwlaag een appartement.
 • Langs het Winsumerdiep komen 2 appartementengebouwen (12 en 6 woningen).
 • Er komen 2 vrijstaande woningen aan de Wigbolt Ripperdastraat.
 • Het Jaagpad blijft bestaan vanaf de appartementen tot de onderdoorgang N361. Langs de appartementen verdwijnt het Jaagpad. Daar maken we een kade met een smalle strook met halfverharding.
 • Op de plek waar de appartementen komen staan nu 3 knotlindes. Die krijgen een nieuwe plek verderop langs het Winsumerdiep. Verplaatsen mag alleen in november en december. De bomen krijgen na de verplaatsing 5 jaar nazorg.

Bezwaren

Een aantal mensen heeft bezwaar tegen het bestemmingsplan Boogplein. Zij zijn daarom bij de Raad van State in beroep gegaan. Op 28 september 2022 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Lees de uitspraak. Deze uitspraak maakt dat de gemeente een aparte planologische procedure moet starten om winkelruimte aan het Boogplein toch mogelijk te maken.

Ontwikkeling Boogplein gaat door

Voor het grootste deel blijft de ontwikkeling gebaseerd op het bestemmingsplan. De ontwikkelaar gaat verder een omgevingsvergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan en detailhandel op het Boogplein toe te staan. Met die vergunning kan er een winkel van 400m2 komen.

“We hebben vanaf het begin zorgvuldig alle procedures voor inspraak gevolgd en dat blijven we doen”, zegt verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis. “We weten dat we met dit plan niet iedereen tevreden zullen kunnen stellen, maar gelukkig staat de meerderheid van inwoners en ondernemers achter de plannen. Daarom gaan we nu door.” Nog eens de plannen aanpassen is geen optie, dat kost zo weer vijf jaar en teveel geld.

Op dit moment lopen er nog bezwaarprocedures tegen vergunningen voor het werk aan de openbare ruimte. Mogelijk zorgt dit nog voor een vertraging van 1 tot 2 jaar. Om de vertraging zo klein mogelijk te houden zal de omgevingsvergunning voor de winkelruimte apart worden aangevraagd.

Planning

Wanneer de gemeente kan starten is nog niet duidelijk. Want dat hangt af van wanneer de bezwaarprocedures afgerond zijn. We verwachten zeker niet eerder dan in het najaar van 2023 te kunnen starten met het klaarmaken van het Boogplein voor de bouw van de appartementen. ‘Bouwrijp maken’ heet dat. Daarna kan de ontwikkelaar starten met de bouw.

De regels

 • In het bestemmingsplan Boogplein staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
 • In het beeldkwaliteitsplan Boogplein (PDF, 3,9MB) staan de regels voor het bouwen van huizen en gebouwen op het Boogplein. En voor de inrichting van de openbare ruimte.

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief Centrumplan Winsum per e-mail. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld je dan af.

Belangstelling voor een woning

Kijk op de website Boogplein.nl van ontwikkelaar EcoVastgoed / Tandem voor meer informatie over het woningaanbod en de planning.

Dit is het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Boogplein en omgeving.

Obergum

Binnen het centrumplan Winsum krijgt ook het noordelijke deel van het centrum een boost. In Obergum werken we samen met inwoners, ondernemers en andere mensen die ermee te maken hebben aan het plan Wierde van waarde. Dit plan gaat over:

 • versterken van de cultuurfunctie
 • opnieuw indelen van de Hoofdstraat Obergum
 • verbeteren van het parkeren
 • verbeteren bereikbaarheid van de winkels

In opdracht van de gemeente onderzoekt Rizoem B.V. hoe we de ruimte rond de Hoofdstraat Obergum en het gebouw De Hoogte beter kunnen indelen.

Zalencentrum De Hoogte

Het gebouw De Hoogte is later nodig voor plannen voor vernieuwing van oud-Obergum. De gemeente verhuurt het nu tijdelijk, zodat het voorlopig in gebruik blijft als zalencentrum/verenigingsgebouw.

Subsidie voor winkelpanden is op

Op dit moment kun je geen subsidie meer aanvragen uit het Nationaal Programma Groningen. De subsidie was bedoeld voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Winsum. Van de regeling is goed gebruik gemaakt. Voor Winsum is het geld op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland'.