Centrumplan Winsum

In Winsum vernieuwen we het centrum. Het Boogplein krijgt een nieuwe invulling. En ook het centrumgebied in Obergum gaan we verbeteren.

Boogplein

Wat er gaat gebeuren

 • Het Boogplein krijgt een kleinschalige inrichting.
 • Tussen Hoofdstraat W. en het Boogplein komt winkelruimte met op de tweede bouwlaag een appartement.
 • Langs het Winsumerdiep komen 2 appartementengebouwen (12 en 6 woningen).
 • Er komen 2 vrijstaande woningen aan de Wigbolt Ripperdastraat.
 • Het deel van het Jaagpad vanaf de appartementen tot de onderdoorgang N361 blijft bestaan. Langs de appartementen komt een kade met een smalle strook met halfverharding.
 • De 3 knotlindes die op de plek staan waar de appartementen komen verplaatsen we stukje verderop, ten westen van de appartementen.

EcoVastgoed/Tandem doet de stedenbouwkundige ontwikkeling. De gemeente richt de openbare ruimte opnieuw in.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen regelen we hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Het bestemmingsplan Boogplein Winsum maakt het mogelijk om de plannen voor het Boogplein uit te voeren. De gemeenteraad heeft het op 12 mei 2021 vastgesteld. Eerder kon iedereen reageren op het bestemmingsplan. De reacties staan in de nota van zienswijzen. Bekijk het bestemmingsplan en de nota van zienswijzen (op landelijke website ruimtelijkeplannen.nl). Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Belanghebbenden kunnen van 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 in beroep gaan. Meer over in beroep gaan tegen het bestemmingsplan Boogplein.

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan Boogplein staan de richtlijnen voor het plaatsen van huizen en gebouwen. En voor de inrichting van de openbare ruimte. Bouwplannen in het Boogpleingebied moeten voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan. Bekijk het Beeldkwaliteitsplan Boogplein (PDF, 3,9MB). Het beeldkwaliteitsplan Boogplein is een aanvulling op de Welstandsnota Winsum 2016. Bezwaar of beroep tegen het beeldkwaliteitsplan is niet mogelijk.

 • Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gaan over het gebied tussen Wigbolt Ripperdastraat, Winsumerdiep, Regnerus Praediniusstraat, Hoofdstraat W. en Kloosterstraat.
 • Wilt u de plannen liever op papier bekijken? Dat kan van 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Winsum

Online bijeenkomst

In januari 2021 was er een online bijeenkomst over de plannen voor het Boogplein. De vragen en antwoorden uit die bijeenkomst hebben we voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe inrichting

Dit is het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Boogplein en omgeving.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Winsum. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

Hoe verder

 • 27 mei t/m 7 juli 2021
  Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan.
 • Najaar 2021
  Voorbereiding grond Boogplein.
 • Eind 2021
  Bouwrijp maken Boogplein en herinrichting Hoofdstraat W. en Wigbolt Ripperdastraat.
 • Voorjaar 2022
  Voorjaar 2022: start bouwwerkzaamheden Boogplein.
 • Midden 2023
  Woonrijp maken Boogplein en herinrichting Dorpsplein en Regnerus Praediniusstraat.

Belangstelling voor een woning

Op de website Boogplein.nl van ontwikkelaar EcoVastgoed / Tandem leest u meer over het woningaanbod en de planning.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de plannen voor het Boogplein? Geef het online aan ons door. Per e-mail krijgt u van ons een antwoord.

Obergum

In Obergum werken we aan het plan Wierde van waarde. Dit plan omvat:

 • opnieuw indelen van de Hoofdstraat Obergum
 • verbeteren van het parkeren
 • verbeteren bereikbaarheid van de winkels

Na de zomer van 2021 gaan we het plan vormgeven. Dat doen we samen met de hiervoor opgerichte klankbordgroep van inwoners en ondernemers.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Winsum. De subsidie voor Winsum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)'.