Centrumplan Winsum

In Winsum vernieuwen we het centrum. Het Boogplein krijgt een nieuwe invulling. En ook het centrumgebied in Obergum gaan we verbeteren.

Boogplein

Wat er gaat gebeuren

 • Het Boogplein krijgt een kleinschalige inrichting.
 • Tussen Hoofdstraat W. en het Boogplein komt winkelruimte met op de tweede bouwlaag een appartement.
 • Langs het Winsumerdiep komen 2 appartementengebouwen (12 en 6 woningen).
 • Er komen 2 vrijstaande woningen aan de Wigbolt Ripperdastraat.
 • Het deel van het Jaagpad vanaf de appartementen tot de onderdoorgang N361 blijft bestaan. Langs de appartementen komt een kade met een smalle strook met halfverharding.
 • Op de plek waar de appartementen komen staan nu 3 knotlindes. Die verplaatsen we naar een stukje verderop, ten westen van de appartementen.

Online bijeenkomst

In januari 2021 was er een online bijeenkomst over de plannen. Bekijk de vragen en antwoorden uit de bijeenkomst Boogplein.

Regels

 • In het bestemmingsplan Boogplein staat hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
 • In het beeldkwaliteitsplan Boogplein (PDF, 3,9MB) staan de regels voor het bouwen van huizen en gebouwen op het Boogplein. En voor de inrichting van de openbare ruimte.

Hoe verder

Een aantal mensen heeft bezwaar tegen het bestemmingsplan Boogplein. Zij zijn daarom bij de rechter in beroep gegaan. Een deel van die mensen heeft de rechter ook gevraagd de geldigheid van het bestemmingsplan uit te stellen tot de rechter uitspraak heeft gedaan over het beroep. Wij wachten de uitspraak van de rechter af. Daarom schuift onderstaande planning op. Zodra wij weten hoeveel de planning opschuift leest u dat hier.

 • Najaar 2021
  Voorbereiding grond Boogplein.
 • Eind 2021
  Bouwrijp maken Boogplein en herinrichting Hoofdstraat W. en Wigbolt Ripperdastraat.
 • Voorjaar 2022
  Voorjaar 2022: start bouwwerkzaamheden Boogplein.
 • Midden 2023
  Woonrijp maken Boogplein en herinrichting Dorpsplein en Regnerus Praediniusstraat.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Winsum. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

Belangstelling voor een woning

Op de website Boogplein.nl van ontwikkelaar EcoVastgoed / Tandem leest u meer over het woningaanbod en de planning.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de plannen voor het Boogplein? Geef het online aan ons door. Per e-mail krijgt u van ons een antwoord.

Nieuwe inrichting

Dit is het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Boogplein en omgeving.

Obergum

In Obergum werken we aan het plan Wierde van waarde. Dit plan omvat:

 • opnieuw indelen van de Hoofdstraat Obergum
 • verbeteren van het parkeren
 • verbeteren bereikbaarheid van de winkels

Na de zomer van 2021 gaan we het plan vormgeven. Dat doen we samen met de hiervoor opgerichte klankbordgroep van inwoners en ondernemers.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Winsum. De subsidie voor Winsum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)'.