Centrumplan Winsum

Het winkelhart van Winsum verandert ingrijpend. Met het centrumplan werken we aan vernieuwing van het centrum en aan concentratie van winkels tussen winkelcentrum Obergon en het Boogplein.

Boogplein

De ontwikkeling van het Boogplein is onderdeel van het centrumplan. Hieronder leest u wat er op en rondom het Boogplein gaat gebeuren:

 • Er komen 2 vrijstaande woningen aan de Wigbold Ripperdastraat.
 • Langs het Winsumerdiep komen 2 appartementengebouwen (12 en 6 woningen).
 • Tussen Hoofdstraat W. en het Boogplein komt een commerciĆ«le ruimte met een appartement en een studio.
 • Het Boogplein krijgt een kleinschalige inrichting.
 • Het jaagpad langs het Winsumerdiep, tussen de Boog en de N361 wordt verbeterd.

EcoVastgoed/Tandem doet de stedenbouwkundige ontwikkeling. De gemeente verzorgt de herinrichting van de openbare ruimte.

Meer foto's van het toekomstige Boogplein

Vragen en opmerkingen

Vanwege het coronavirus kan de geplande inloopbijeenkomst over het Boogplein niet doorgaan. Daarom zoeken we nu naar andere manieren om u te woord te staan. Heeft u vragen of opmerkingen over de plannen voor het Boogplein? Dan kunt u dit online aan ons doorgeven.

Per e-mail krijgt u van ons een antwoord. Waar nodig passen we de plannen aan.

Belangstelling voor een woning

Op de website Boogplein.nl van ontwikkelaar EcoVastgoed / Tandem leest u meer over het woningaanbod en de planning.

Bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan Boogplein maakt het mogelijk de plannen uit te voeren. Van 22 april tot en met 2 juni 2020 kon iedereen een officiĆ«le reactie indienen op dit voorontwerp. U kunt het plan bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Hoe verder

Het ontwerp voor de bebouwing en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte wordt nog verder uitgewerkt. Daarna is de planning als volgt:

 • Na de zomer: het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd
 • Najaar 2020: aanbesteding voor de openbare ruimte
 • Eind 2020: de raad stelt het bestemmingsplan definitief vast
 • Voorjaar 2021: start werkzaamheden

Obergum

In Obergum gaan we na de zomer 2020 verder met het plan Wierde van waarde. Dit plan omvat:

 • herstructureren en leefbaarder maken van de Hoofdstraat Obergum
 • verbeteren van het parkeren
 • verbeteren bereikbaarheid van de winkels

We willen het plan vormgeven samen met inwoners, ondernemers en de hiervoor opgerichte klankbordgroep. Hoe we dit organiseren is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Winsum. De subsidie voor Winsum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)'.

Besluitvorming

2019