Centrumplan Leens

Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken we aan het centrumplan van Leens. Met dit plan wordt het winkelgebied in het dorp voor de hele regio aantrekkelijker.

Over het plan

Leens speelt een belangrijke rol voor het westen van de gemeente Het Hogeland. Mensen uit omliggende dorpen doen hun boodschappen voor een groot deel in Leens. Met het Centrumplan Leens verbeteren we de functie en uitstraling van het centrum. Dit doen we door:

  • winkels bij elkaar te brengen in het centrum
  • leegstaande winkels om te bouwen tot woonhuis
  • nieuwe invulling voor lege winkels
  • verbeteren van de entree van het dorp
  • onderzoeken of er een dorpshuis kan komen
  • openbare ruimte aantrekkelijker te maken met speelmogelijkheden en straatmeubilair

We doen dit samen met de regiegroep Hogeland West. Die spreekt namens inwoners, verenigingen en ondernemers uit Leens en omgeving.

Geld van het NPG

De gemeente heeft € 1.583.992 gekregen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor verbetering en versterking van het centrum van Leens. Dat geld gaan we gebruiken voor het Centrumplan Leens.

Subsidie winkelpanden

Sinds 1 februari 2023 is de subsidieregeling Leens open. Als eigenaar van een winkelpand kun je subsidie aanvragen om je winkel naar het kernwinkelgebied te verplaatsen. Of om je leegstaande winkelpand geschikt te maken voor wonen. In totaal is er € 750.000,- beschikbaar. Ga naar de subsidieregeling voor meer informatie.

Hoe verder?

Samen met alle betrokken partijen en de inwoners van Leens en omgeving gaan we het Centrumplan Leens verder uitwerken en uitvoeren. Zodra er meer bekend is lees je dat op deze pagina.