Centrumplan Leens

Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken we aan het centrumplan van Leens. Met dit plan wordt het winkelgebied in het dorp voor de hele regio aantrekkelijker.

Over het plan

Leens speelt een belangrijke rol voor het westen van de gemeente Het Hogeland. Mensen uit omliggende dorpen doen hun boodschappen voor een groot deel in Leens. Met het Centrumplan Leens verbeteren we de functie en uitstraling van het centrum. Bijvoorbeeld:

  • winkels bij elkaar brengen in het centrum
  • nieuwe invulling voor lege winkels
  • verbeteren van de entree van het dorp
  • verbeteren van de functie van het dorpshuis
  • openbare ruimte aantrekkelijk maken met speelmogelijkheden en straatmeubilair

Dit doen we samen met de regiegroep Hogeland West. Die spreekt namens inwoners, verenigingen en ondernemers uit Leens en omgeving.

Geld van het NPG

De gemeente heeft € 1.583.992 gekregen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor verbetering en versterking van het centrum van Leens. Dat geld gaan we gebruiken voor het Centrumplan Leens. De gemeenteraad heeft hiervoor op 15 december 2021 akkoord gegeven.

Hoe verder?

Samen met alle betrokken partijen en de inwoners van Leens en omgeving gaan we de plannen verder uitwerken en uitvoeren. Een projectleider gaat ons hierbij helpen. Zo komt er een subsidieregeling voor verplaatsing van winkels naar het centrum. En voor het geschikt maken van leegstaande winkelpanden buiten het centrum voor wonen. Deze subsidieregeling bestaat ook al in andere kernen.

Zodra er meer bekend is leest u dat op deze pagina.