Centrumplan Bedum

In Bedum werken we aan versterking en vernieuwing van het centrum. We maken het centrum steeds levendiger en aantrekkelijker. De nieuwbouw van de Vlijtborg heeft het hoogste punt bereikt. En de plannen voor de inrichting van het openbaar gebied worden verder uitgewerkt.

Molenweg

De Molenweg en de oever van Boterdiep Zuidzijde richten we opnieuw in. De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen Koopcentrum de Scheve Toren en Winkelcentrum Veeno. In 2020 zijn we gestart met een klankbordgroep. We hebben de wensen van bewoners en ondernemers verzameld met een informatiebijeenkomst en een vragenlijst. Met deze input hebben we een schetsontwerp voor het gebied gemaakt. Met veel aandacht voor:

 • beleving en gebruik van het Boterdiep
 • de gedeeltelijk nog aanwezige oude kademuur versterken en zichtbaar maken
 • parkeren
 • groen
 • mogelijkheid voor het bouwen van een kiosk of paviljoen
 • thema positieve gezondheid: het gebied moet uitnodigen tot bewegen, verblijven en ontmoeten

Het belangrijkste is om het water meer zichtbaar en onderdeel van de omgeving te maken. Bij de herinrichting vervangen we ook de riolering aan de Molenweg. De uitvoering start eind 2022/begin 2023.

  Meer weten over plan Molenweg?

  Mail voor vragen, feedback of ideeën naar gemeente@hethogeland.nl. Vermeld in de onderwerpregel:  'Molenweg Bedum'.

  Informatieavond 12 juli 2022

  Op 12 juli 2022 geven projectleider Jan Brouwer en wethouder Stefan van Keijzerswaard een toelichting op de plannen voor de Molenweg en Boterdiep Zuidzijde. Ook stedenbouwkundige Thomas Steensma en adviseur Edwin Rittersma van het waterschap vertellen over de plannen. Daarna kun je vragen stellen, de plannen uitgebreider bekijken en je mening over de plannen geven.

  • Wanneer: Dinsdag 12 juli van 19.30 – 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur, de presentatie start om 19.30 uur.
  • Waar: In de kleine zaal van de Maranathakerk, ingang Kleinestraat 4 in Bedum.

  Scholen en sportvelden

  Scholen zijn nieuw gebouwd of gerenoveerd en versterkt. Lees meer.

  Skatepark

  De inrichting van de oude plek van de Togtemaarschool met een skatebaan, park en parkeerterrein voor de school is bijna klaar. Alleen de beplanting moet nog worden aangebracht. Op 8 maart 2022 was de feestelijke opening van de skatebaan. In de video verderop zie je een korte terugblik.

  Basketbalveld

  Door de aanleg van het skatepark was er geen ruimte meer voor een basketbalveld. Daarom knappen we het buitenspeelveld tussen de straten Havik, Fazant en Kwartel op. Naar verwachting kun je daar vanaf eind juni 2022 basketballen. Lees meer.

  De Vlijt

  Bouw Vlijtborg

  Op de plek van de gesloopte panden aan De Vlijt 6 en 8 is de nieuwbouw van Vlijtborg in uitvoering. Het consultatiebureau en Certe zijn verhuisd naar De Vlijt 2b. In Vlijtborg komen 10 appartementen en winkelruimte. Bouwmij Hendriks uit Assen bouwt dit in opdracht van DuurzaamWonen.nl uit Drachten. De nieuwbouw is in het voorjaar van 2022 klaar. 

  Sloop De Vlijt 10

  De ontwikkelaar is met de ondernemers die nu nog in De Vlijt 10 zitten in gesprek over een mogelijke verhuizing naar Vlijtborg. Voor de andere ruimtes in Vlijtborg is de ontwikkelaar in gesprek met 2 andere ondernemers. De Vlijt 10 gaan we eind 2022 slopen als de ondernemers verhuisd zijn. Op die plek komt het nieuwe Kerkplein. Op de plek waar het Kerkplein nu nog is komt ruimte voor nieuwbouw. In de loop van 2022 laten we het nieuwbouwplan zien.

  Nieuwe inrichting

  Een ander deel van De Vlijt krijgt een nieuwe inrichting. Lees meer.

  Kerkplein

  Voor de nieuwe inrichting van het Kerkplein hebben we het ontwerp vastgesteld. Behalve over het nieuwe Kerkplein gaat het ook over de Kleinestraat, de vijver, de uitbreiding bij Bederawalda en het tussenliggende gedeelte van De Vlijt. De uitvoering start eind 2022 en loopt door in 2023 en 2024. In mei 2021 hebben we het ontwerp digitaal gepresenteerd vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Bekijk de presentatie op YouTube.

  Zo komt het Kerkplein en omgeving eruit te zien:

  • We maken het hele plein vlak zodat het toegankelijk is. En geschikt voor markten en evenementen. Aan de rand met de Kleinestraat komt een schuin vlak met grote bomen.
  • Op het plein komen bomen in bakken met zitranden.
  • Het plein loopt door over de rijbaan van De Vlijt. Zo wordt De Vlijt minder aantrekkelijk als doorgaande route voor verkeer.
  • We maken ongeveer evenveel parkeerplaatsen als er nu zijn op het Kerkplein. Achter de Bederawalda zijn extra parkeerplaatsen voor langparkeerders aangelegd.
  • De plek waar nu de tijdelijke parkeerplaats is waarop ook de markt staat trekken we bij het park door uitbreiding van de vijver.
  • In de vijver komen grote stapplateaus. De kastanjeboom blijft op een schiereiland staan.
  • In het park bouwen we faunatorens. Dit zijn verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en insecten.
  • Vanaf het parkeerterrein komt een wandelroute naar het centrum langs de nieuwe vijver.
  • Bij evenementen en de weekmarkt kunnen we het plein afzetten voor verkeer. Het plein wordt daardoor groter. Verkeer moet dan via de Kleinestraat.
  • Het thema voor de herinrichting van het plein en omgeving is “positieve gezondheid”. Dat wil zeggen dat we extra aandacht geven aan verblijven, bewegen en elkaar ontmoeten

  Bederawalda

  • De nieuwbouw van Bederawalda is voor een deel al afgerond. Het oude appartementengebouw heeft plaatsgemaakt voor levensloopbestendige appartementen en woningen.
  • De start van de laatste fase van de nieuwbouw staat gepland in 2023.
  • Achter Bederawalda hebben we een terrein voor lang parkeren aangelegd. Met een Smok en Vot-zone voor de Regenboogschool.

  Nieuwsbrief

  Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Bedum. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

  Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

  Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Bedum. De subsidie voor Bedum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland'.