In Bedum versterken en vernieuwen we het centrum. Op verschillende plekken wordt het centrum steeds levendiger en aantrekkelijker. Het uitvoeren van de plannen voor Molenweg, De Vlijt en Kerkplein is mede mogelijk gemaakt door geld van het Nationaal Programma Groningen en de provincie Groningen

Subsidie voor winkelpanden

Als eigenaar of huurder van een winkel kun je subsidie aanvragen uit het Nationaal Programma Groningen. Bijvoorbeeld voor verbetering van je winkelpand. Of voor verplaatsing naar het kernwinkelgebied. Voor eigenaren van leegstaande winkels buiten het kernwinkelgebied is er subsidie om het gebouw geschikt te maken voor wonen. Lees meer bij Subsidie voor centrumplannen.

Molenweg / Boterdiep Zuidzijde

De Molenweg en de oever van Boterdiep Zuidzijde gaan we opnieuw inrichten. De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen Koopcentrum de Scheve Toren en Winkelcentrum Veeno. Die verbinding willen we versterken. En we maken een natuurvriendelijke oever aan Boterdiep Zuidzijde waarmee we de damwand versterken.

Ontwerp

Samen met de klankbordgroep die spreekt namens de buurt en het bedrijfsleven hebben we een nieuw schetsontwerp gemaakt (pdf, 3,7 mb). Op 15 januari 2024 lieten we het ontwerp zien aan mensen uit de omgeving tijdens een informatieavond. We gaan nu verder met het bespreken en verwerken van een paar opmerkingen. Ook de details van het ontwerp moeten we nog verder uitwerken, bijvoorbeeld welk groen we aanplanten. En we moeten de gemeenteraad nog vragen om extra geld beschikbaar te stellen.

Hoe komt het eruit te zien?

Er komt een grote groene strook met picknickbankjes waar inwoners en bezoekers kunnen zitten en zich vermaken. Mensen die een vaartochtje maken kunnen hier aanleggen om in Bedum te winkelen of van een lekkere lunch te genieten. Langs het Boterdiep Zz komt een steiger over de volle lengte. Voor een ommetje om het water of om te vissen. De toegangen tot de steiger zijn extra breed zodat je de trap ook als zitje kunt gebruiken. Aan de Molenweg maken we de steiger ook toegankelijk voor minder valide mensen. De overdekte bushalte krijgt een doorkijk over het water en een vissteiger. Op de voetpaden kun je veilig door de straat wandelen. Boterdiep Zz ziet er smaller uit en wordt autoluw(er) door parkeervakken op straat.

Film

In deze film zie je hoe de Molenweg en Boterdiep Zuidzijde eruit komen te zien. Dit zijn de schetsen, de details moeten we nog uitwerken. Op 15 januari 2024 hebben we het schetsontwerp besproken met de omwonenden.

Planning

 • Eerste half jaar 2023
  Extra ontwerpfase
 • Tweede halfjaar 2023
  Voorbereiding: we werken het ontwerp in detail uit
 • Februari/maart 2024
  Beoordeling plan van aanpak
 • April/mei 2024
  Van schetsontwerp naar definitief ontwerp
 • Augustus/september 2024
  Start uitvoering.

We stemmen het werk aan de Molenweg en Boterdiep Zuidzijde af op het werk aan Boterdiep Westzijde. Zo zijn de straten niet tegelijkertijd afgesloten.

Meer weten?

Mail voor vragen, feedback of ideeën over Molenweg/Boterdiep Zuidzijde naar gemeente@hethogeland.nl.


 

De Vlijt

De Vlijt 10 maakt plaats voor nieuw Kerkplein

Het gebouw aan De Vlijt 10 hebben we gesloopt. Op deze plek komt eerst een tijdelijk plein. De rand met de Kleinestraat maken we alvast af met een lichte helling met bomen. Later richten we hier het nieuwe Kerkplein in.

Nieuwbouw 'Blok C'

Op de plek waar het Kerkplein nu nog is komt ruimte voor nieuwbouw: 'Blok C'. Met op de begane grond de bibliotheek en ruimte voor aanvullende organisaties met een maatschappelijke functie. En een nieuwe dubbele gymzaal met een verbinding met de bibliotheekruimte. Dat biedt mogelijkheden voor grote bijeenkomsten of voorstellingen. Op de 2 verdiepingen erboven komen koopappartementen. Als 'Blok C' klaar is kunnen we het Kerkplein inrichten. Voorjaar 2024 worden deze plannen duidelijk. Dan start ook het proces van vergunningverlening. De bouw is gepland in 2025.

Nieuwbouw Vlijtborg

Op de plek van de gesloopte panden aan De Vlijt 6 en 8 is de nieuwbouw van Vlijtborg al klaar. Het consultatiebureau en Certe zijn verhuisd naar De Vlijt 2b. Alle 10 appartementen zijn verkocht en er wonen ook al mensen. Op de begane grond is ruimte voor winkels. Slagerij Havinga opende er in juli 2023 de deuren. Kadootje Opmaat en wasserij Wasknieper openden op 5 december 2023 en de kapper opende eind 2023. Er is nog 1 winkelruimte beschikbaar. Een ander deel van De Vlijt hebben we opnieuw ingericht. Met een nieuw wegdek, een duidelijke schoolzone en nieuw groen. Ook hebben we de riolering vervangen.


Kerkplein

Voor de nieuwe inrichting van het Kerkplein hebben we het ontwerp vastgesteld. Behalve over het nieuwe Kerkplein gaat het ook over de Kleinestraat, de vijver, de uitbreiding bij Bederawalda en het tussenliggende gedeelte van De Vlijt. Bekijk de presentatie op YouTube.

We verwachten dat we het nieuwe Kerkplein in 2026 kunnen aanleggen, nadat de nieuwbouw van Blok C en Bederawalda klaar zijn. Dit gaan we doen:

 • We maken het hele plein vlak zodat het toegankelijk is. En geschikt voor markten en evenementen. Aan de rand met de Kleinestraat komt een schuin vlak met grote bomen.
 • Op het plein komen bomen in bakken met zitranden.
 • Het plein loopt door over de rijbaan van De Vlijt. Zo wordt De Vlijt minder aantrekkelijk als doorgaande route voor verkeer.
 • We maken ongeveer evenveel parkeerplaatsen als er nu zijn op het Kerkplein. Achter de Bederawalda zijn extra parkeerplaatsen voor langparkeerders aangelegd.
 • De plek waar nu de tijdelijke parkeerplaats is waarop ook de markt staat trekken we bij het park door uitbreiding van de vijver.
 • In de vijver komen grote stapplateaus. De kastanjeboom blijft op een schiereiland staan.
 • In het park bouwen we faunatorens. Dit zijn verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en insecten.
 • Vanaf het parkeerterrein komt een wandelroute naar het centrum langs de nieuwe vijver.
 • Bij evenementen en de weekmarkt kunnen we het plein afzetten voor verkeer. Het plein wordt daardoor groter. Verkeer moet dan via de Kleinestraat.
 • Het thema voor de herinrichting van het plein en omgeving is “positieve gezondheid”. Dat wil zeggen dat we extra aandacht geven aan verblijven, bewegen en elkaar ontmoeten

Bederawalda

 • De nieuwbouw van Bederawalda is voor een deel al afgerond. Het oude appartementengebouw heeft plaatsgemaakt voor levensloopbestendige appartementen en woningen.
 • We verwachten dat de laatste fase van de nieuwbouw in het najaar van 2024 start en dan eind 2025/begin 2026 klaar is.
 • Achter Bederawalda hebben we een terrein voor lang parkeren aangelegd. Met een Smok en Vot-zone voor de Regenboogschool.

Scholen en sportvelden

 • Scholen zijn nieuw gebouwd of gerenoveerd en versterkt.
 • Op de oude plek van de Togtemaarschool hebben we een skatebaan, park en parkeerterrein gemaakt.
 • Het buitenspeelveld tussen de straten Havik, Fazant en Kwartel hebben we opgeknapt tot een basketbalveld.

Nieuwsbrief

Met een gratis abonnement ontvang je de nieuwsbrief over Centrumplan Bedum automatisch in je mailbox.