Centrumplan Bedum

In Bedum werken we aan versterking en vernieuwing van het centrum. Hiermee wordt het centrum steeds levendiger en aantrekkelijker.

Wat er gaat gebeuren

  • De nieuwbouw van Bederawalda door woningstichting Wierden en Borgen is al in gang, met levensloopbestendige woningen. Het park en de vijver aan de oostkant van Bederawalda komen dichterbij De Vlijt te liggen.
  • Aan De Vlijt komt nieuwe bebouwing met appartementen, winkelruimte en een nieuw plein. Informatie over de nieuwe appartementen: Chris Slager Makelaardij in Bedum, 050 - 8200935.
  • Het openbare gebied krijgt een nieuw aangezicht met meer groen en betere parkeervoorzieningen.
  • Eind 2020 wordt een blauwe zone ingesteld.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Bedum. De subsidie voor Bedum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)'.

Besluitvorming

Meer besluitvorming