Centrumplan Bedum

In Bedum versterken en vernieuwen we het centrum. Op verschillende plekken wordt het centrum steeds levendiger en aantrekkelijker. Het uitvoeren van de plannen voor Molenweg, De Vlijt en Kerkplein is mede mogelijk gemaakt door geld van het Nationaal Programma Groningen en de provincie Groningen

Molenweg en Boterdiep Zuidzijde

De Molenweg en de oever van Boterdiep Zuidzijde richten we opnieuw in. De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen Koopcentrum de Scheve Toren en Winkelcentrum Veeno. Die verbinding willen we versterken. En we leggen aan Boterdiep Zuidzijde een natuurvriendelijke oever aan die de damwand versterkt.

Klankbordgroep

In 2020 zijn we gestart met een klankbordgroep. We hebben de wensen van bewoners en ondernemers verzameld door bijeenkomsten en een vragenlijst.

Schetsontwerp

Met de input van de bewoners en ondernemers hebben we een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp hebben we op 12 juli 2022 met inwoners en andere geïnteresseerden besproken. Bij de herinrichting is aandacht voor:

 • Verbinden van Koopcentrum de Scheve Toren met Winkelcentrum Veeno.
 • Positieve gezondheid: het gebied nodigt uit tot bewegen, verblijven en ontmoeten.
  • Bewegen: wandelen over de paden, de steiger en in de beweegtuin
  • Ontmoeten en verblijven: bijvoorbeeld op de pleintjes en op de drijvende steiger
 • Versterken van beleving en gebruik van het water en het Boterdiep.
 • Versterken en beter zichtbaar maken van de gedeeltelijk nog aanwezige historische kademuur.
 • Meer groen planten.

Molenweg

De Molenweg heeft een duidelijke functie voor verkeer. Elke dag rijden er veel auto’s, fietsen en lijnbussen. Die functie blijft. Wel verandert de weg op een aantal punten. Dit doen we om verkeer uit te nodigen minder snel te rijden. Zo komen er lage heggetjes langs de weg. Ook laten we een aantal oversteekplekken opvallen met een kleur. Daardoor wordt het makkelijker en veiliger om over te steken. De Molenweg krijgt nieuw asfalt. En de weg watert straks af richting het Boterdiep. Hierdoor stroomt er minder regenwater het riool in bij hevige buien. De kans op wateroverlast wordt dan kleiner. De riolering in de Molenweg blijft liggen maar krijgt wel een opknapbeurt. Hierbij hoeven we niet te graven. Daarna kan de riolering weer jaren mee.

Gebied tussen Molenweg en Boterdiep

Het gebied tussen de weg en het Boterdiep komt er heel anders uit te zien. Je kunt straks over de nieuwe wandelpaden in het groen lopen. Langs het water, over de pleintjes, via de beweegtuin en langs de parkeerplaatsen. Ook nodigt het gebied straks uit om er langer tijd door te brengen. En om tussen het Koopcentrum de Scheve Toren en het Winkelcentrum Veeno heen en weer te lopen.

Ook het parkeren wordt anders. Bij de gele klap, naast de makelaar, komen 6 parkeerplaatsen. Verder zijn er 10 openbare parkeerplaatsen op de hoek van de Molenweg en de Kapelstraat. En er komen nog 2 parkeerplaatsen voor de vroegere Rabobank. Ook is er voldoende parkeergelegenheid rondom de Molenweg. De bushaltes aan beide zijden van de Molenweg blijven. Verder laten we basisvoorzieningen voor boten aanleggen, zoals een watertappunt.

Steiger

De drijvende steiger heeft meerdere functies. Je kunt er overheen wandelen. Maar de steiger wordt zo gemaakt dat je er ook op kunt zitten. Even langs het water bijkletsen, vissen of wat dagdromen. We leggen de steiger drijvend aan. Hierdoor kan deze makkelijk inspelen op het klimaat en verschillen in waterhoogte. Verder versterkt een drijvende steiger de beleving van het water. De gemeente gebruikt duurzame materialen. Zo blijft de steiger lang mooi met weinig onderhoud.

Oever

Duurzaamheid vraagt om anders te denken. Zo vervangen we de betonnen oeverplanken niet zomaar door nieuwe. We hebben gekeken hoe de damplanken die er nu zitten nog een tijdje mee kunnen. Daarvoor hebben we onderzoek laten doen. Ook hebben we overleg gehad met het waterschap Noorderzijlvest. Zo hebben we een duurzame oplossing gevonden. Door klei aan de voorkant van de damplanken te plaatsen worden de oeverplanken gesteund. Bovendien ontstaat er zo een natuurvriendelijke oever. Daardoor kunnen er meer verschillende soorten planten en dieren leven. Bij de bruggen is het Boterdiep te smal om dit te doen. Daarom versterkt de gemeente daar de  betonplanken.

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van het plan Molenweg en Boterdiep Zuidzijde.

Planning

 • Tweede halfjaar 2022
  Voorbereiding ‘nat werk’: oevers Boterdiep Zuidzijde, steiger en damwand aan de kant van de Molenweg.
 • Eerste halfjaar 2023
  Uitvoering ‘nat werk’
 • Tweede halfjaar 2023
  Uitvoering ‘droog werk’: wandelpaden, pleintjes, bomen, groen, beweegtuin, Molenweg, stoep en riolering.

We stemmen het werk aan Boterdiep Zuidzijde af op het werk aan Boterdiep Westzijde. Meer over Boterdiep Westzijde.

Meer weten over plan Molenweg?

Mail voor vragen, feedback of ideeën naar gemeente@hethogeland.nl. Vermeld in de onderwerpregel:  'Molenweg Bedum'.

De Vlijt

Bouw Vlijtborg

Op de plek van de gesloopte panden aan De Vlijt 6 en 8 is de nieuwbouw van Vlijtborg in uitvoering. Het consultatiebureau en Certe zijn verhuisd naar De Vlijt 2b. In Vlijtborg komen 10 appartementen en winkelruimte. Bouwmij Hendriks uit Assen bouwt dit in opdracht van DuurzaamWonen.nl uit Drachten. De nieuwbouw is in het voorjaar van 2022 klaar. 

Sloop De Vlijt 10

De ontwikkelaar is met de ondernemers die nu nog in De Vlijt 10 zitten in gesprek over een mogelijke verhuizing naar Vlijtborg. Voor de andere ruimtes in Vlijtborg is de ontwikkelaar in gesprek met 2 andere ondernemers. De Vlijt 10 gaan we eind 2022 slopen als de ondernemers verhuisd zijn. Op die plek komt het nieuwe Kerkplein. Op de plek waar het Kerkplein nu nog is komt ruimte voor nieuwbouw. In de loop van 2022 laten we het nieuwbouwplan zien.

Nieuwe inrichting

Een ander deel van De Vlijt krijgt een nieuwe inrichting.

Kerkplein

Voor de nieuwe inrichting van het Kerkplein hebben we het ontwerp vastgesteld. Behalve over het nieuwe Kerkplein gaat het ook over de Kleinestraat, de vijver, de uitbreiding bij Bederawalda en het tussenliggende gedeelte van De Vlijt. De uitvoering start eind 2022 en loopt door in 2023 en 2024. In mei 2021 hebben we het ontwerp digitaal gepresenteerd vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Bekijk de presentatie op YouTube.

Zo komt het Kerkplein en omgeving eruit te zien:

 • We maken het hele plein vlak zodat het toegankelijk is. En geschikt voor markten en evenementen. Aan de rand met de Kleinestraat komt een schuin vlak met grote bomen.
 • Op het plein komen bomen in bakken met zitranden.
 • Het plein loopt door over de rijbaan van De Vlijt. Zo wordt De Vlijt minder aantrekkelijk als doorgaande route voor verkeer.
 • We maken ongeveer evenveel parkeerplaatsen als er nu zijn op het Kerkplein. Achter de Bederawalda zijn extra parkeerplaatsen voor langparkeerders aangelegd.
 • De plek waar nu de tijdelijke parkeerplaats is waarop ook de markt staat trekken we bij het park door uitbreiding van de vijver.
 • In de vijver komen grote stapplateaus. De kastanjeboom blijft op een schiereiland staan.
 • In het park bouwen we faunatorens. Dit zijn verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en insecten.
 • Vanaf het parkeerterrein komt een wandelroute naar het centrum langs de nieuwe vijver.
 • Bij evenementen en de weekmarkt kunnen we het plein afzetten voor verkeer. Het plein wordt daardoor groter. Verkeer moet dan via de Kleinestraat.
 • Het thema voor de herinrichting van het plein en omgeving is “positieve gezondheid”. Dat wil zeggen dat we extra aandacht geven aan verblijven, bewegen en elkaar ontmoeten

Bederawalda

 • De nieuwbouw van Bederawalda is voor een deel al afgerond. Het oude appartementengebouw heeft plaatsgemaakt voor levensloopbestendige appartementen en woningen.
 • De start van de laatste fase van de nieuwbouw staat gepland in 2023.
 • Achter Bederawalda hebben we een terrein voor lang parkeren aangelegd. Met een Smok en Vot-zone voor de Regenboogschool.

Scholen en sportvelden

Scholen zijn nieuw gebouwd of gerenoveerd en versterkt.

Skatepark

De inrichting van de oude plek van de Togtemaarschool met een skatebaan, park en parkeerterrein voor de school is bijna klaar. Alleen de beplanting moet nog worden aangebracht. Op 8 maart 2022 was de feestelijke opening van de skatebaan. In de video verderop zie je een korte terugblik.

Basketbalveld

Door de aanleg van het skatepark was hier geen ruimte meer voor een basketbalveld. Daarom hebben we het buitenspeelveld tussen de straten Havik, Fazant en Kwartel opgeknapt. Dit hebben we gedaan in overleg met de basketballers en met mensen van woonzorgpark 's Heeren Loo dat vlakbij het basketbalveld staat.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Bedum. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Eerder kon je subsidie krijgen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Bedum. Van deze subsidieregeling is goed gebruik gemaakt. Het geld voor Bedum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland'.