Centrumplan Bedum

In Bedum werken we aan versterking en vernieuwing van het centrum. Hiermee wordt het centrum steeds levendiger en aantrekkelijker. De plannen voor het centrum zijn volop in ontwikkeling.

Kerkplein

Voor de inrichting van het Kerkplein en de openbare ruimte daaromheen hebben we een ontwerp gemaakt. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het plein en de parkeervoorziening. 

 • Het Kerkplein komt te liggen tussen de Kleinestraat en het parkgebied van Bederawalda. De plek waar nu een tijdelijk parkeerterrein is trekken we bij het park door uitbreiding van de vijver.
 • In het water komen grote stapplateaus. De kastanjeboom blijft op een schiereiland staan.
 • In het park bouwen we faunatorens. Dit zijn verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en insecten. Hiermee helpen we diersoorten die moeite hebben om een geschikte verblijfplaats te vinden.
 • Op het plein komen bomen in bakken met zitranden. Het plein loopt door over de rijbaan van De Vlijt. Daardoor wordt De Vlijt minder aantrekkelijk als doorgaande route.
 • We maken het hele plein vlak zodat het geschikt is voor de markt en voor evenementen. Aan de rand met de Kleinestraat komt een schuin vlak met grote bomen.
 • Op het nieuwe plein komen ongeveer evenveel parkeerplaatsen als op het huidige Kerkplein. Achter de Bederawalda zijn extra parkeerplaatsen voor langparkeerders.
 • Vanaf dat parkeerterrein komt een wandelroute naar het centrum langs de nieuwe vijver.
 • Omdat het plein doorloopt tot aan het park kunnen we het plein ook afzetten voor verkeer. Het plein wordt daardoor groter. Het verkeer moet dan via de Kleinestraat.

De Vlijt

De oude panden aan De Vlijt 6 en 8 zijn gesloopt. Het consultatiebureau en Certe zijn verhuisd naar De Vlijt 4b. Op de vrijgekomen plekken bouwen we een nieuw gebouw, de Vlijtborg. Hierin komen 10 appartementen en winkelruimte. Bouwmij Hendriks uit Assen bouwt het in opdracht van DuurzaamWonen.nl uit Drachten. De nieuwbouw is in het voorjaar van 2022 klaar. De ondernemers die nu nog in De Vlijt 10 zitten verhuizen dan naar de Vlijtborg. Er is in de Vlijtborg nog ruimte voor twee andere ondernemers. We zijn hierover in gesprek. De Vlijt 10 gaan we slopen. Op die plek komt het nieuwe Kerkplein. Op de huidige plek van Kerkplein ontstaat vervolgens ruimte voor nieuwbouw.

Bederawalda

 • De nieuwbouw van Bederawalda is voor een deel al afgerond. Het oude appartementengebouw heeft plaatsgemaakt voor levensloopbestendige appartementen en woningen.
 • De laatste fase van de nieuwbouw staat gepland voor 2023.
 • Achter Bederawalda hebben we een terrein voor lang parkeren aangelegd. Met een Smok en Vot-zone voor de Regenboogschool.

Molenweg

De Molenweg richten we opnieuw in. In 2020 hebben we de wensen van bewoners en ondernemers onderzocht. Dat deden we tijdens een informatiebijeenkomst en met een vragenlijst. Ook hebben we een klankbordgroep met belanghebbenden opgericht. Samen met de klankborgroep hebben we een eerste ontwerp voor de herinrichting gemaakt. Het ontwerp richt zich vooral op de ruimte tussen de rijbaan en het Boterdiep. De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen de winkelcentrums Koopcentrum de Scheve Toren en Winkelcentrum Veeno. In het ontwerp is veel aandacht voor:

 • vergroten kwaliteit van de omgeving
 • de deels nog aanwezige historische kademuur
 • parkeren
 • groen

Verder willen we het water meer ‘beleefbaar’ maken. Bij de herinrichting vervangen we ook de riolering aan de Molenweg. En we houden rekening met de busroute. We werken de plannen nu uit in overleg met onder andere Waterschap Noorderzijlvest, de projectgroep en de klankbordgroep. Het definitief ontwerp moet eind 2021 klaar zijn. De uitvoering start eind 2022/begin 2023.

Scholen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Bedum. Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

Subsidie voor winkelpanden niet meer mogelijk

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen voor verplaatsing of verbetering van winkelpanden in Bedum. De subsidie voor Bedum is op. Meer informatie: subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland'.