Antwoorden op vragen over Boogplein

Antwoorden op vragen uit de informatiebijeenkomst over Boogplein op 14 januari 2021.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Hoe kunnen wij het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan inzien?

U kunt de plannen inzien op onze website.

Hoe kunnen wij reageren of een zienswijze indienen?

Kijk bij Bestemmingsplan.

Bouwhoogte

Hoe hoog mag er worden gebouwd?

  • appartementen langs het Winsumerdiep: maximale bouwhoogte 11 m.
  • commerciële ruimte met studio aan het Dorpsplein: maximale bouwhoogte 10,5 m.
  • 2 nieuwe woningen in de Wigbolt Ripperdastraat: maximale goothoogte van 4,5 m en maximale bouwhoogte van 8,5 m.

De gemeente kan maximaal 10% afwijken van alle maten en afmetingen.

Hoe wordt de bouwhoogte bepaald?

In de regels van het bestemmingsplan staat de wijze van meten: “vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals schoorstenen, antennes en vergelijkbare bouwonderdelen”. In artikel 1 staat meer over peil.

Hoe kan het dat de hoogte van de hoekwoning aan de Wigbolt Ripperdastraat / Winsumerdiep veel hoger is dan de andere woningen. Waarom wordt dit toegestaan?

Wij gaan ervan uit dat hiermee de hoogte van het appartementengebouw wordt bedoeld. In het ontwerp sluiten de appartementen langs het Winsumerdiep aan bij de bouwomvang rond het Dorpsplein ten zuiden van het Winsumerdiep. Meer hierover leest u in de toelichting van het bestemmingsplan.

Jaagpad

Wat gebeurt er met het Jaagpad langs het Winsumerdiep?

Om de ontwikkeling van het Boogplein mogelijk te maken verdwijnt het jaagpad bij de appartementen. Er komt een kade langs de appartementen en het Winsumerdiep. Het deel van het Jaagpad vanaf de appartementen tot aan de onderdoorgang van de N361 blijft bestaan.

Kade

Wat wordt de hoogte en breedte van de kade langs het Winsumerdiep? En zitten er hoogteverschillen in deze kade?

De hoogte van de kade langs het Winsumerdiep is - 0.10 m (NAP). Dit is een hoogte van ongeveer 1 m boven het waterpeil van het Winsumerdiep. De hoogte van de bestaande kade ten oosten hiervan is + 0.37 m (NAP).

De breedte van de kade wisselt van ongeveer 3.80 m tot 4.40 m. De zone met leibomen en haag voor de appartementen is hierbij inbegrepen.

Wat is de afstand van de bebouwing tot het Winsumerdiep?

Door de verspringende gevellijn van de appartementen verschilt de afstand van deze appartementen tot het Winsumerdiep. In de nieuwe situatie is de afstand van de oostelijke appartementen tot het Winsumerdiep ongeveer 6,1 – 8,4 m. De afstand van het Winsumerdiep tot de westelijke appartementen wordt ongeveer 8,2 – 11,7 m.

Afbeeldingen

Zijn er afbeeldingen van de appartementen gezien vanaf De Boog en vanaf de N361?

Nee. De getoonde afbeeldingen geven een goed en compleet beeld van het toekomstige Boogplein.

Shared Space

Is de inrichting van het Dorpsplein als Shared Space wel een goed idee? En hoe zit het met de veiligheid van alle gebruikers?

Wij zijn van mening dat Shared Space (waarin verschillende verkeersstromen door elkaar lopen) passend is voor de inrichting van het Dorpsplein. Op het Dorpsplein maken we trouwens wel een suggestiestrook voor het verkeer.