Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring gaat over de website hethogeland.nl en is voor het laatst bijgewerkt op 20 februari 2020.

Digitoegankelijk

Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Deze norm verwijst naar de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1, niveau A en AA). WCAG bevat richtlijnen over hoe content op websites ook toegankelijk kan worden gemaakt voor mensen met een functiebeperking. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op 4 principes die het fundament voor webtoegankelijkheid leveren: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

Onze uitgangspunten

  • In de ontwerpprincipes van de gemeente Het Hogeland is toegankelijkheid een voorwaarde.
  • Medewerkers van het Online Team hebben goede kennis van de WCAG 2.1 en als het nodig is worden externe experts ingehuurd.
  • Het online team gebruikt software waarmee toegankelijke content wordt aangeboden en waarmee de mate van toegankelijkheid continu wordt gemonitord.

Verbeterpunten

Van alle automatisch toetsbare criteria voldoet de website grotendeels aan WCAG 2.1 niveau A en AA. In 2020 laten we een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar alle eisen van toegankelijkheid. Voor problemen die nu bij ons bekend zijn nemen we de onderstaande maatregelen.

Afsprakenformulier

Hier zitten nog een aantal fouten in op A en AA niveau. Samen met de ontwikkelaar zoeken we naar een oplossing.

PDF-bestanden

We bieden ongeveer 200 PDF-bestanden aan. Deze zijn niet allemaal toegankelijk. Omdat PDF om meer redenen een lastig formaat is voor online gebruik nemen we de volgende maatregelen:

  • PDF zetten we zoveel mogelijk om naar HTML.
  • PDF-formulieren zetten we om naar webformulieren.
  • Onnodige PDF-bestanden halen we offline.

Problemen, vragen en opmerkingen

Als u toch nog problemen ervaart op de website, laat het ons dan weten via online@hethogeland.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Ook als u vragen, opmerkingen of tips heeft dan horen wij dat graag.