De gemeente Het Hogeland koopt allerlei producten, diensten en werken in. Van projecten als de aanleg van een brug of nieuwe weg tot de aanschaf of huur van een auto, kantoorartikelen of de inkoop van zorg. We kopen in op een rechtmatige, doelmatige en integere manier. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Iedereen krijgt gelijke kansen. We geven inzicht in onze aanbestedingen. Onze eisen staan in verhouding tot de opdracht.

Wetgeving

Bij het inkopen zijn we gebonden aan de (Europese) aanbestedingswetgeving.

Maatschappelijk verantwoord

Gemeente Het Hogeland koopt maatschappelijk verantwoord in. Dat betekent dat we naast de prijs ook letten op de  gevolgen van inkoop op mens en omgeving.

Internationale normen

We bevorderen de internationale arbeidsnormen. Zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.

Social return

We willen meer werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stimuleren of verplichten opdrachtnemers om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering. Binnen de aardbevingsgemeenten doen we dat (ook) met het zogenaamde ‘1000-banenplan‘ van Werk in Zicht.

Circulair

Restmaterialen zijn een belangrijke bron van grondstoffen, in plaats van afval dat vernietigd moet worden. Daarom koopt de gemeente zoveel mogelijk circulair in. Dat wil zeggen dat we hergebruik van producten of materialen zo veel mogelijk stimuleren. We kiezen zo veel mogelijk voor hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Bijvoorbeeld het inkopen van mobiele telefoons waarvan bepaalde onderdelen zijn hergebruikt. Of het inkopen van koffiebekers gemaakt van mais die na gebruik verwerkt kunnen worden tot biogas.

Innovatiegericht

We stimuleren de markt om met vernieuwende en unieke oplossingen te komen. Zodat de uitvoering goedkoper, duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger wordt.

MKB-vriendelijk

We houden de drempel voor het midden- en kleinbedrijf zo laag mogelijk. Onder meer door laagdrempelige eisen in de aanbestedingen. En door waar mogelijk opdrachten in gedeelten te laten uitvoeren.

Plaatselijk

Waar mogelijk stimuleren we de plaatselijke economie en de economie in de regio. Zonder dat dit tot ongelijke behandeling van ondernemers leidt. Denk hierbij aan het uitnodigen van een leverancier uit de gemeente of regio bij enkelvoudig onderhands aanbesteden. Of van tenminste 1 leverancier uit de gemeente of regio bij meervoudig onderhands aanbesteden.