Inkoop

De gemeente Het Hogeland koopt allerlei producten, diensten en werken in. Van projecten als de aanleg van een brug of nieuwe weg tot de aanschaf of huur van een auto, kantoorartikelen of de inkoop van zorg. We kopen in op een rechtmatige, doelmatige en integere manier. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Iedereen krijgt gelijke kansen. We geven inzicht in onze aanbestedingen. Onze eisen staan in verhouding tot de opdracht.

Wetgeving

Bij het inkopen zijn we gebonden aan de (Europese) aanbestedingswetgeving.

Maatschappelijk verantwoord

Gemeente Het Hogeland koopt maatschappelijk verantwoord in. Naast de prijs letten we ook op de effecten van inkoop op mens en milieu.

Internationale normen

We bevorderen de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.

Social return

We willen meer werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het verstrekken van opdrachten stimuleren of verplichten we de opdrachtnemer om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij het uitvoeren van de opdracht. Binnen de aardbevingsgemeenten doen we dat (ook) door middel van het zogenaamde ‘1000-banenplan‘ van Werk in Zicht.

Circulair

Restmaterialen zien we als een belangrijke bron van grondstoffen, in plaats van afval dat vernietigd moet worden. Daarom koopt de gemeente zoveel mogelijk circulair in. Dat wil zeggen dat we hergebruik van producten of materialen zo veel mogelijk stimuleren. In plaats van fossiele, niet-duurzame of schaarse grondstoffen kiezen we liever voor geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Voorbeelden hiervan zijn het inkopen van mobiele telefoons, waarvan bepaalde onderdelen zijn hergebruikt. Of het inkopen van koffiebekers die worden gemaakt van mais (biologische oorsprong) en die na gebruik compleet recyclebaar zijn tot biogas.

Innovatiegericht

We stimuleren de markt om met innovatieve en unieke oplossingen te komen, waardoor publieke taken vaak goedkoper, duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger kunnen worden uitgevoerd.

MKB-vriendelijk

We houden de drempel voor het midden- en kleinbedrijf zo laag mogelijk. Onder meer door laagdrempelige eisen in de aanbestedingen en door waar mogelijk opdrachten te verdelen in percelen

Lokaliteit en regionaliteit

Waar mogelijk stimuleren we de lokale en regionale economie zonder dat dit tot ongelijke behandeling van ondernemers leidt. Denk hierbij aan het uitnodigen van een lokale of regionale leverancier bij enkelvoudig onderhands aanbesteden of van tenminste één leverancier uit de gemeente of regio bij meervoudig onderhands aanbesteden.