• Enkelvoudige onderhands: de gemeente vraagt bij 1 ondernemer een offerte.
 • Meervoudige onderhands: de gemeente vraagt bij 3 tot 5 ondernemers een offerte.
 • Nationaal openbaar: de gemeente plaatst een openbare aankondiging van de opdracht op TenderNed. Selectie en gunning vindt gelijktijdig plaats.
 • Nationaal niet-openbaar: de gemeente plaatst een openbare aankondiging van de opdracht op TenderNed. Procedure en selectie vinden in 2 ronden plaats. In de eerste ronde kan iedere ondernemer meedoen. De gemeente selecteert 5 gegadigden die het beste voldoen aan de vooraf aangegeven criteria. Deze gegadigden kunnen inschrijven in de tweede ronde.
 • Europees openbaar: de gemeente plaatst de openbare aankondiging van de opdracht op TenderNed. Selectie en gunning vindt gelijktijdig plaats.
 • Europees niet-openbaar: de gemeente plaatst de openbare aankondiging van de opdracht op TenderNed. Selectie en gunning vinden in 2 ronden plaats. In de eerste ronde kan iedere ondernemer meedoen. De gemeente selecteert maximaal 5 gegadigden die het beste voldoen aan de vooraf aangegeven criteria. Deze gegadigden kunnen inschrijven in de tweede ronde.

Welke aanbestedingsvorm volgen we?

Dat hangt af van de hoogte van de geraamde kosten en de vereiste mate van openbaarheid.

Enkelvoudig onderhands

 • Werken: < 150.000
 • Leveringen: < 50.000
 • Diensten: < 50.000
 • Sociale en andere specifieke diensten: < 50.000

Meervoudig onderhands

 • Werken:  > 150.000 < 1.500.000
 • Leveringen: > 50.000 < 214.000
 • Diensten: > 50.000 < 214.000
 • Sociale en andere specifieke diensten: > 50.000 < 750.000

Nationaal (niet) openbaar

 • Werken: > 1.500.000 < 5.350.000
 • Leveringen: niet van toepassing
 • Diensten: niet van toepassing
 • Sociale en andere specifieke diensten: niet van toepassing

Europees (niet) openbaar

 • Werken: > 5.350.000
 • Leveringen: > 214.000
 • Diensten: > 214.000
 • Sociale en andere specifieke diensten: > 750.000