Werken, diensten en leveringen

  • Werken: alle bouwkundige en civieltechnische werken zoals de bouw van een brug, een gebouw of de aanleg van een nieuwe weg.
  • Leveringen: de aankoop, huur, lease en huurkoop van producten zoals auto’s, kantoorartikelen, ICT-apparatuur en gereedschappen.
  • Diensten: alle inkopen die niet onder werken of leveringen vallen, zoals het inhuren van personeel of adviesbureaus, het uitvoeren van onderhoud, maar ook de inkoop van zorg voor onze inwoners.