20 oktober 2023

Werkwijze bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen verandert door nieuwe Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf dan vervangt het omgevingsplan de bestemmingsplannen. We hebben dan 1 omgevingsplan voor de hele gemeente waarin staat wat er wel of niet mag in de omgeving.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven (de fysiek leefomgeving). Denk bijvoorbeeld aan milieu, bodem, water, natuur en monumenten. Maar ook voor activiteiten zoals bouwen en gebruik van de fysieke omgeving. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland.

Dit gaat er veranderen

Wat er in de omgeving mag staat nu nog in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Door de Omgevingswet gaat dat veranderen:

  • Vanaf 1 januari 2024 leggen we in het omgevingsplan vast wat er mag in de omgeving. 
  • De plannen met bouw- en gebruiksregels die er nu zijn (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gelden vanaf 1 januari 2024 als het tijdelijke omgevingsplan. 
  • De gemeente heeft een aantal jaren de tijd om dit tijdelijke omgevingsplan om te vormen naar 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied. Voor 1 januari 2032 moet de gemeente het omgevingsplan klaar hebben.

Overgangsperiode

Tot en met 31 december 2023 mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen, of een beheersverordening vaststellen. Vanaf 1 januari 2024 mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken de vorm van een omgevingsplan hebben.

Plannen ingeleverd voor 1 oktober 2023

Een conceptplan is de eerste versie van een plan die wij van iemand ontvangen. 

Heb je je concept-plan voor 1 oktober 2023 ingeleverd? Dan doen wij ons best om voor 31 december 2023 een ontwerpplan klaar te hebben. Maar er zijn verschillende dingen waardoor het niet zeker is dat we die datum halen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het aangeleverde concept, de snelheid en kwaliteit in gevraagde aanpassingen, snelheid in het advies van de provincie, beschikbare medewerkers van de gemeente, grootte van het plan en of er overeenkomsten nodig zijn.

Plannen ingeleverd na 1 oktober 2023

  • Lever je na 1 oktober 2023 een conceptversie van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan in? Dan kunnen wij die meestal niet meer in behandeling nemen. Want vanaf die datum moet je een concept voor een omgevingsplan inleveren. 
  • Plannen die afwijken van het bestemmingsplan zijn vaak toch nog mogelijk met een omgevingsvergunning. Kunnen we voor jouw plan geen bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer maken en is een omgevingsvergunning niet mogelijk? Dan begeleiden we het project op een andere passende manier. Wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden voor je plan.

Werkwijze omgevingsvergunning verandert ook

De uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning gaat vanaf 1 januari 2024 ook anders. Er komt meer nadruk op de onderbouwing van de aanvraag. En op afstemming met de omgeving. Doe je vóór 1 januari 2024 een vergunningaanvraag? Dan valt deze nog onder de oude wet (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe Omgevingswet.

Vragen?

Neem bij vragen contact met ons op. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Meer informatie