12 april 2024

Nieuwe dorpsvisie Usquert gepresenteerd

In de Dorpsvisie Usquert 2024-2034 staat welke onderwerpen de inwoners zelf belangrijk vinden en waar het dorp samen met de gemeente aan wil werken. Op donderdag 11 april kreeg wethouder Mariëtte de Visser de dorpsvisie van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.

Actiepunten voor het dorp

In de Dorpsvisie Usquert 2024-2034 (pdf) staan per onderwerp verschillende actiepunten genoemd. Onder andere op het gebied van zorg en welzijn en wonen. Bijvoorbeeld zorgen voor een aantrekkelijke buurt met aandacht voor groen en verschillende woonvormen. Maar ook verkeersveiligheid en de ondersteuning van verenigingen wordt genoemd.

Voor en door inwoners

De nieuwe dorpsvisie geeft een overzicht welke onderwerpen de inwoners zelf belangrijk vinden en waar het dorp samen met de gemeente aan wil werken. Na het vaststellen van de dorpsvisie ontwikkelt de gemeente samen met het dorp een plan om het uit voeren. Samen verantwoordelijk zijn is hierin erg belangrijk. Voor kleinere projecten kan een dorp het dorpsbudget van de gemeente gebruiken. Voor grotere projecten zoekt het dorp samen met de gemeente naar andere mogelijkheden om het te kunnen betalen.

Reactie van de wethouder

Mariette de Visser: “De dorpsvisie Usquert biedt mooie actiepunten. De actiepunten rondom Zorg en Welzijn spreken mij bijvoorbeeld aan. Met simpele oplossingen bedacht door inwoners van Usquert worden dorpsgenoten niet direct het medische circuit ingestuurd. Usquert heeft met het project ‘Zorgzaam Usquert’ goud in handen. Daar willen wij heel graag van leren. Wij willen met jullie samen aan de slag om te versterken wat er al is in de dorpen.”