Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? In het besluit zelf is vaak aangegeven of bezwaar maken in uw geval mogelijk is. Bezwaar maken tegen een besluit doet u per brief binnen 6 weken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt een beroepschrift indienen bij de rechtbank.

Bezwaarschrift indienen

Schrijf een brief met daarin de volgende onderdelen:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u naar onderstaand adres of geeft u af bij een van de gemeentehuizen.

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Behandeling bezwaarschrift

Nadat we uw brief hebben ontvangen belt iemand van het team Juridische Zaken u op. We proberen zo eerst een praktische oplossing te vinden. U mag ook meteen kiezen voor een formele afhandeling. In dat geval wordt uw bezwaar behandeld door de bezwaarschriftencommissie. U krijgt dan een uitnodiging voor een hoorzitting. Daarna brengt de commissie een advies uit. U ontvangt meestal binnen 12 weken een brief met het besluit op uw bezwaar.

Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar dan kunt u mogelijk een beroepschrift indienen. Hoe dit precies werkt, leest u in het besluit dat u van de gemeente hebt ontvangen.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter soms vragen om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.