Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Je kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit zelf staat of bezwaar mogelijk is. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Wanneer kun je bezwaar maken?

Als je het niet eens bent met een besluit en als je een belang hebt bij dat besluit. Dit betekent dat het besluit over jezelf of over je omgeving gaat. Bijvoorbeeld je krijgt geen uitkering, maar vindt dat je hier wel recht op hebt. Of je bent het niet eens met een vergunning voor het kappen van bomen bij jou in de buurt. Je moet binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken.

Zo maak je bezwaar

 1. Schrijf een brief en noem daarin:
   
  • Het besluit waar je het niet mee eens bent.
  • Waarom je het er niet mee eens bent.
  • Je naam, adres en telefoonnummer.
  • De datum waarop je de brief schrijft.
  • Je handtekening.
    
 2. Geef je brief af bij het gemeentehuis in Winsum of Uithuizen. Of stuur het op naar:

  Gemeente Het Hogeland
  Postbus 26
  9980 AA Uithuizen

Behandeling bezwaar

Als iemand bezwaar maakt tegen een besluit gaan wij opnieuw kijken of het besluit goed is. In een gesprek kun je vertellen waarom je het niet eens bent met het besluit. 

Het bezwaarschrift wordt meestal behandeld door een juridisch medewerker van de gemeente en een collega die meer van het onderwerp weet. Soms vragen we advies aan de adviescommissie bezwaarschriften. Daarna krijg je een beslissing op je bezwaarschrift.

In beroep gaan

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als je bezwaar hebt gemaakt of in beroep bent gegaan. Wil je dit niet en is er spoed? Dan kun je de rechter vragen om een voorlopige voorziening.