Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit zelf staat of bezwaar mogelijk is. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met een besluit en als u een belang heeft bij dat besluit. Dit betekent dat het besluit over uzelf of over uw omgeving gaat. Bijvoorbeeld u krijgt geen uitkering, maar vindt dat u hier wel recht op heeft. Of u bent het niet eens met een vergunning voor het kappen van bomen bij u in de buurt. U moet binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken.

Zo maakt u bezwaar

 1. Schrijf een brief en noem daarin:
   
  • Het besluit waar u het niet mee eens bent.
  • Waarom u het er niet mee eens bent.
  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De datum waarop u de brief schrijft.
  • Uw handtekening.
    
 2. Geef uw brief af bij het gemeentehuis in Winsum of Uithuizen. Of stuur het op naar:

  Gemeente Het Hogeland
  Postbus 26
  9980 AA Uithuizen

Behandeling bezwaar

Als iemand bezwaar maakt tegen een besluit gaan wij opnieuw kijken of het besluit goed is. In een gesprek kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met het besluit. 

Het bezwaarschrift wordt meestal behandeld door een juridisch medewerker van de gemeente en een collega die meer van het onderwerp weet. Soms vragen we advies aan de adviescommissie bezwaarschriften. Daarna krijgt u een beslissing op uw bezwaarschrift.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt of in beroep bent gegaan. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening.