Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit zelf staat of bezwaar mogelijk is. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaarschrift maken

Schrijf een brief met daarin:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur binnen 6 weken na de datum van het besluit uw brief naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Of geef het af bij een van de gemeentehuizen. Doe er altijd een kopie bij van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Behandeling bezwaar

Nadat we uw brief hebben gekregen bekijken we eerst of we het praktisch kunnen oplossen. U wordt dan gebeld door een medewerker van de gemeente.

Als uw bezwaar officieel wordt behandeld dan wordt u uitgenodigd om uw verhaal te komen vertellen. U kunt dan ook vragen stellen of krijgen. Dit gebeurt meestal met medewerkers van de gemeente of met de commissie bezwaarschriften.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt of in beroep bent gegaan. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening.