Riool verstopt

Als uw riool verstopt is, probeer er eerst achter te komen in welke gedeelte de verstopping zit. In uw eigen gedeelte of in dat van de gemeente. Dit ziet u aan het ontstoppingsstuk. Als het ontstoppingsstuk vol water staat, meldt u dit bij de gemeente. Wij proberen de verstopping te verhelpen.

Wat u moet weten

Verstopping op eigen terrein

Als het ontstoppingsstuk of de leiding (bijna) droog staat dan betekent dit dat de verstopping op uw eigen terrein of in uw woning zit. U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw perceel.

Kosten opgraven ontstoppingsstuk

Maakt u kosten voor het laten opgraven van het ontstoppingsstuk? Dan zijn deze kosten altijd voor uw rekening, ook als blijkt dat de verstopping in het deel van de gemeente zit.

Weet u niet waar het ontstoppingsstuk zit? Bel dan met de gemeente: 088 - 345 88 88.

Voorkom verstoppingen

U kunt verstoppingen in het riool zelf voorkomen. Zorg dat er geen maandverband, vochtige doekjes of olie en jus in terecht komen.

IBA (Individuele Behandeling Afvalwater)

In het buitengebied van de gemeente zijn IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) aangelegd. Deze kleine zuiveringsinstallaties worden gebruikt door één huishouden. De IBA's zijn eigendom van de gemeente. Het waterschap Noorderzijlvest beheert deze IBA's. Daarom belt u voor storingen aan een IBA met het waterschap: 0800 - 020 0402. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 088 - 345 88 88. Daarnaast kunt u voor direct gevaar natuurlijk ook bellen met 112.