Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland wilt trouwen, dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Hierin verklaart de gemeente dat u in het buitenland mag trouwen.

Een verklaring van uw huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig. Vraag altijd eerst bij de instantie die uw huwelijk gaat sluiten welke documenten zij precies van u nodig hebben. Dit kan per land verschillen.

 

Voorwaarden

  • u of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in de gemeente Het Hogeland, of
  • u of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit en de laatste woonplaats in Nederland was een plaats in de gemeente Het Hogeland

Meesturen (van beide partners)

  • kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • origineel recent afschrift geboortebewijs als u niet in Nederland geboren bent
  • als u niet in de gemeente Het Hogeland woont: origineel recent bewijs van inschrijving van uw woongemeente met daarop de vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat
  • bij een eerder huwelijk of partnerschapsregistratie: originele en recente echtscheidings- of overlijdensakte

De documenten moeten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld. Is dit niet het geval dan laat u de documenten vertalen door een beëdigd vertaler. Verder gelden er per land verschillende legalisatievoorschriften. Op www.nederlandwereldwijd.nl ziet u per land welke voorschriften dat zijn.

Kosten

€ 23,60. U ontvangt van ons een factuur.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over trouwen in het buitenland.