Wil je in een ander land trouwen? Dan heb je soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

In een verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat je op dit moment niet getrouwd bent. En dat jij en je partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. De verklaring is 6 maanden geldig.

Voorwaarden

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Je woont in de gemeente Het Hogeland. Of je bent geëmigreerd en je laatste woongemeente in Nederland was de gemeente Het Hogeland.

Meesturen

Met het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier stuur je mee:

  • Kopie recent identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • Recent origineel afschrift geboorteakte (opvraagbaar in de gemeente waar je geboren bent).
  • Recent origineel uittreksel uit de gemeentelijke Basisadministratie met daarin de vermelding van je burgerlijke staat en nationaliteit .

Ben je eerder gehuwd geweest? Stuur dan ook 1 van de volgende stukken mee:

  • Recente originele scheidingsakte van het laatst ontbonden huwelijk/partnerschap. Vraag deze aan in de gemeente waar je destijds bent getrouwd .
  • Recente originele overlijdensakte van je vorige echtgeno(o)t(e). Deze moet u aanvragen in de gemeente waar deze is overleden.

Documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld laat je eerst in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. Afhankelijk van het land waar de documenten zijn opgemaakt moeten de documenten aan de legalisatievoorschriften voldoen. Op https://www.nederlandwereldwijd.nl zie je per land welke voorschriften dat zijn. 

Kosten

€ 29,00. Je krijgt van ons een rekening.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over trouwen in het buitenland.