Voor aangifte van overlijden ga je naar het gemeentehuis. Daarvoor maak je een afspraak.

Afspraak maken

Je kunt online een afspraak maken voor overlijdensaangifte.

Meenemen

  • geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
  • verklaring van overlijden 
  • doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop)
  • als je dat hebt: trouwboekje
  • als de overledene niet-natuurlijk is overleden: verklaring van geen bezwaar door de officier van justitie of de gemeentelijke lijkschouwer
  • als uitstel van begrafenis of crematie nodig is: verklaring van geen bezwaar van een geneeskundige
  • als de overledene zich ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld: de juiste documenten
  • bij vervoer naar het buitenland: een Medical Statement / geneeskundige verklaring
  • bankpas voor betaling

Kosten

Overlijdensaangifte kost niets. Voor begraven of bijzetten van urnen moet je wel betalen.

Goed om te weten