Aardgasvrij wonen

In 2050 moeten alle huizen en bedrijfsgebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Ook jouw huis of bedrijfsgebouw. Gemeenten maken hiervoor plannen. Daarin staat hoe we de dorpen en wijken het beste aardgasvrij kunnen maken.

Warmteplan voor Het Hogeland

Samen met inwoners hebben we een plan gemaakt. Iedereen kon een vragenlijst over aardgasvrij wonen invullen. Ook hebben we gesproken met dorps- en huurdersverenigingen, woningverenigingen en energieverenigingen. De uitkomsten hebben we gebruikt voor het ‘Warmtetransitieplan’ (pdf, 1,2 mb). Dit plan helpt ons om te bepalen welke aardgasvrije mogelijkheden voor welk dorp beschikbaar komen. En welk tempo daarbij past. Doel is om al in 2035, maar uiterlijk in 2050, een aardgasvrije gemeente te zijn. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • We willen dat iedereen betaalbaar aardgasvrij kan wonen. Daarom hebben we speciaal aandacht voor energiearmoede.
 • We willen dat de opbrengsten (bijvoorbeeld werkgelegenheid) voor de inwoners en bedrijven van Het Hogeland zijn.
 • We houden mogelijkheden in de toekomst open.
 • We benutten koppelkansen zoals aardgasvrij wonen in combinatie met de versterkingsopgave.
 • We doen het samen met onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Vooral de dorpswarmteplannen.

Dorpswarmteplannen

Nu het warmtetransitieplan klaar is gaan we plannen maken per dorp en wijk. Dat doen we samen met de bewoners. Het Hogeland heeft 52 dorpen. Maar sommige dorpen hebben meerdere wijken. In 2028 zijn er daarom in totaal 62 dorpswarmteplannen. We werken nog aan een uitvoeringsprogramma waarin de precieze planning komt te staan. De gemeenteraad stelt dit programma uiteindelijk vast. 

Onderzoek

Voor het onderzoek over aardgasvrij wonen vulden inwoners en ondernemers vragenlijsten in. De vragen gingen over wat inwoners belangrijk vinden bij de overstap naar wonen en werken zonder aardgas. Er waren 1355 inwoners en ondernemers die de vragenlijst invulden. Dat is een goede respons. We kunnen ermee voorspellen wat alle inwoners en ondernemers vinden. Uit het onderzoek blijkt:

 • Veruit het grootste deel van de inwoners verwarmt het huis nog met een cv-ketel (93%). Bij ondernemers met een bedrijfsgebouw is dat veel lager (58%). 
 • De meeste Hogelandsters gebruiken groene energie: 61% van de inwoners en 50% van de ondernemers. Ongeveer een derde gebruikt grijze energie. 
 • Plaatsen van zonnepanelen (65% van de inwoners en 48% van de ondernemers) en verbeteren van isolatie (57% van de inwoners en 38% van de ondernemers) noemen Hogelandsters als maatregelen die ze het vaakst nemen. Of van plan zijn te nemen in de komende 5 jaar. 
 • Zowel inwoners als ondernemers geven aan vrij weinig te weten over hoe ze hun huis of bedrijfsgebouw aardgasvrij kunnen maken. 
 • Niet meer dan vier op de tien deelnemers is bekend met het energieloket.
 • Besparen op de energierekening is voor Hogelandsters de belangrijkste reden om hun huis of bedrijfsgebouw aardgasvrij te maken (73% van de inwoners en 67% van de ondernemers). Zorgen om het milieu (53% en 39%) en bijdragen aan een betere wereld (38% en 33%) worden ook genoemd. 
 • De belangrijkste reden om het huis of bedrijfsgebouw niet aardgasvrij te maken, is als het teveel geld kost. Dat vindt 56% van de inwoners en 31% van de ondernemers. De grootste zorg bij de overstap naar een aardgasvrij huis of bedrijfsgebouw is dan ook de kosten. 69% van de inwoners en 44% van de ondernemers heeft deze zorgen. 
 • Bij het aardgasvrij maken van huizen moet er vooral gelet worden op dat de kosten niet erg hoog zijn. Dat vindt 71%. Voor ondernemers met een bedrijfsgebouw geldt dit minder. Maar het is met 55% nog steeds het belangrijkste punt. 
 • Hogelandsters vinden dat we moeten beginnen met aardgasvrij maken in dorpen en wijken waar we grote stappen kunnen zetten voor weinig geld (60%). En waar huizen slecht geïsoleerd zijn (60%). 
 • 63% van de inwoners weet niet of er een energiecoöperatie is in het dorp.
 • De belangrijkste vraag die Hogelandsters hebben, is wie alles moet betalen en op welke manier.

Complete uitkomsten van het onderzoek