Voorlopige uitslag

Hoe de Hogelandsters hebben gestemd bij de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 15 maart 2023

Provinciale Staten

 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 26.303
 • Aantal blanco stemmen: 76 (0,29%)
 • Aantal geldige stemmen: 26.379
 • Aantal ongeldige stemmen: 41 (0,16%)

Van de 38.424 opgeroepen kiezers hebben 26.420 gestemd. Daarmee heeft Het Hogeland een opkomstpercentage van 68,76%. 

Voorlopige uitslag op volgorde van het aantal stemmen:

 • BBB: 30,3%
 • Partij van de Arbeid: 9,68%
 • ChristenUnie: 8,65%
 • GROENLINKS: 7,34%
 • CDA: 6,56%
 • Groninger Belang: 6,21%
 • SP (Socialistische Partij): 5,14%
 • VVD: 4,38%
 • Partij voor de Dieren: 4,36%
 • PVV: 3,76%
 • D66: 3,06%
 • Partij voor het Noorden: 2,24%
 • Forum voor Democratie: 2,14%
 • SGP: 1,92%
 • Volt: 1,43%
 • 50PLUS: 1,29%
 • JA21: 1,17%
 • Belang van Nederland (BVNL): 0,59%
 • JEZUS LEEFT: 0,06%
Lijstnummer + partij Aantal stemmen Percentage
1. GROENLINKS 1.930 7,34
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2.546 9,68
3. Forum voor Democratie 564 2,14
4. ChristenUnie 2.274 8,65
5. SP (Socialistische Partij) 1.353 5,14
6. VVD 1.151 4,38
7. CDA 1.725 6,56
8. Groninger Belang 1.633 6,21
9. D66 805 3,06
10. PVV (Partij voor de Vrijheid) 989 3,76
11. Partij voor het Noorden 590 2,24
12. Partij voor de Dieren 1.146 4,36
13. 50PLUS 339 1,29
14. BBB 7.899 30,3
15. Belang van Nederland (BVNL) 154 0,59
16. Volt 376 1,43
17. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 505 1,92
18. JEZUS LEEFT 15 0,06
19. JA21 309 1,17

Downloads uitslag Provinciale Staten

Waterschap

 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 25778
 • Aantal blanco stemmen: 164 (0,63%)
 • Aantal geldige stemmen: 25942
 • Aantal ongeldige stemmen: 64 (0,25%)

Van de 39275 opgeroepen kiezers hebben 26006 kiezers gestemd. Daarmee is het opkomstpercentage in Het Hogeland voor de waterschapsverkiezingen 66,22%.

Voorlopige uitslag op volgorde van het aantal stemmen:

 • BBB: 26,06%
 • Water Natuurlijk: 21,49%
 • Partij van de Arbeid: 10,34%
 • ChristenUnie: 10,03%
 • CDA: 7,33%
 • Groninger Belang: 7,04%
 • Betaalbaar Water: 5,30%
 • VVD: 5,07%
 • Student & Water: 3,49%
 • 50PLUS: 1,96%
 • Belang van Nederland (BVNL): 1,90%
Lijstnummer + partij Aantal stemmen Percentage
1. Water Natuurlijk 5.539 21,49
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2.665 10,34
3. ChristenUnie 2.585 10,03
4. CDA 1.889 7,33
5. Betaalbaar Water 1.365 5,30
6. VVD 1.306 5,07
7. 50PLUS 506 1,96
8. Groninger Belang 1.815 7,04
9. Student & Water 899 3,49
10. BBB 6.719 26,06
11. Belang van Nederland (BVNL) 490 1,90

Downloads uitslag Waterschap

Op deze pagina