Verkiezingsuitslag

De uitslag van de Europese Parlementsverkiezing maken we bekend op maandag 10 juni 2024.

Opkomst

Hoeveel mensen hebben er al gestemd?

  • 11.00 uur: 9,97%
  • 15.00 uur: 21,62%

Stemmen tellen

  • Op donderdagavond 6 juni 2024 tellen we na 21.00 uur de stemmen per partij. Dit gebeurt in de stembureaus. De stemmen per kandidaat tellen we dan nog niet.
  • Op vrijdag 7 juni 2024 tellen we de stemmen per lijst en per kandidaat. Deze telling gebeurt in een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau in Sporthal De Mencke te Uithuizen, Sportlaan 4 te Uithuizen. Start zitting: 9.00 uur.

Alle bijeenkomsten van stembureaus zijn openbaar.

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Daarin legt het stembureau verantwoording af over hoe het stemmen is gegaan en over het tellen van de stemmen. Met deze informatie stelt het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing vast. Zodra het kan vind je de processen verbaal op deze pagina.

Fout melden

Zie je een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Dan kun je dit melden aan het Centraal Stembureau (link gaat naar website Kiesraad). Doe de melding voor maandag 17 juni 2024, 11.00 uur. Dan kan de fout onderzocht worden.