Voorjaarsnota

Tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.