Programmabegroting 2024 (raadsagenda 8 november 2023, agendapunt C.08). Hierin staat wat de gemeente in 2024 gaat doen en wat dat kost.