Reinigingsrechten

De gemeente Het Hogeland heft geen reinigingsrechten. Als bedrijf dient u zelf een overeenkomst met een afvalinzamelaar af te sluiten.

Wat u moet weten

Wanneer het een bedrijf is met een woning erbij, dan betaalt u afvalstoffenheffing. De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Naast een vast bedrag betaalt u ook voor elke kilo restafval en voor de aanbieding van de container.