De gemeente Het Hogeland heft geen reinigingsrechten. Als bedrijf dien je zelf een overeenkomst met een afvalinzamelaar af te sluiten.

Wat je moet weten

Wanneer het een bedrijf is met een woning erbij, dan betaal je afvalstoffenheffing. De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Naast een vast bedrag betaal je ook voor elke kilo restafval en voor de aanbieding van de container.