In Zandeweer werken we aan vernieuwing en versterking van huizen. Dat is nodig door aardbevingen. Het dorpshuis en de school hebben we al versterkt. We werken samen met de Vereniging Dorpsbelangen Zandeweer Eppenhuizen en Doodstil, Klankbordgroep Zandeweer, Nationaal Coördinator Groningen en woningstichting Goud Wonen.

Wat we gaan doen

In Zandeweer worden 30 huurwoningen gesloopt en opnieuw gebouwd. Ook wordt een aantal koopwoningen versterkt zodat ze aan de veiligheidsregels voldoen. En we gaan de wijk opnieuw inrichten 

Nieuwbouw huurwoningen

In 2023 zijn 21 huurwoningen van woningstichting Goud Wonen aan de Albert van der Zielstraat en de Poelweg gesloopt. In 2024 bouwt Goud Wonen op dezelfde plek 17 woningen terug. Als dat klaar is worden 9 woningen aan de Onnemaweg in Zandeweer gesloopt. Goud Wonen bouwt op dezelfde plek 8 woningen terug. Om het totaal aantal huurwoningen in Zandeweer gelijk te houden komen er 5 woningen op een andere plek in Zandeweer terug. Waar dat precies zal zijn ligt nog niet vast.

Planning

De planning kan nog veranderen. De planning gaat over huurwoningen, niet over koopwoningen. Want dat regelt Nationaal Coördinator Groningen.

 • Zomer 2023
  Sloop 21 woningen aan Albert van der Zielstraat en Poelweg
 • Voorjaar 2024 tot eind 2024
  Herbouw 17 woningen aan Albert van der Zielstraat en Poelweg
 • Voorjaar 2025
  Sloop 9 woningen aan Onnemaweg
 • 2026
  Herbouw 8 woningen aan Onnemaweg

6 grote gezinswoningen (was 10) van 2 lagen met kap

4 kleine gezinswoningen (was 0) van 1 laag met steile kap

7 woningen die geschikt zijn voor ouderen (was 11) van 1 laag met kap

Totaal 17 woningen

6 gezinswoningen (was 9) van 2 lagen met kap

2 woningen die geschikt zijn voor ouderen (was 0) van 1 laag met kap

Totaal 8 woningen (was 9)

Over de nieuwe wijk

De Albert van der Zielstraat, de Poelweg en Onnemaweg worden compleet opnieuw ingericht. De stoepen, de wegen, het groen en de voorzieningen gaan er anders uitzien. Ook de plek en de uitstraling van de woningen zal veranderen. In de stedenbouwkundige plannen Albert van der Zielstraat/Poelweg (pdf, 0,8 mb) en Onnemaweg (pdf, 1,2 mb) zie je hoe het eruit komt te zien. We laten de nieuwbouw zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande bouw van Zandeweer. We bewaren en versterken de ruimtelijke kwaliteit van Zandeweer. Zo blijft het karakter en aanzicht van Zandeweer bestaan. De Ruimtelijke Analyse is de basis voor de nieuwe inrichting.

Veiligheid en leefbaarheid tijdens het werk

Inwoners van Zandeweer kunnen overlast krijgen door al het werk dat er moet gebeuren. En door bouwverkeer kunnen ook inwoners van Doodstil overlast ervaren. Om die overlast zo klein mogelijk te houden hebben we het BLVCW-plan). Hierin staan afspraken over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en welzijn. Dit plan is samen met bewoners en de aannemers opgesteld.

Versterking koopwoningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is met woningeigenaren in gesprek om een aantal koopwoningen te versterken. Het is nog niet van alle woningen bekend of versterking nodig is. Hoe en wanneer mogelijke versterking uitgevoerd wordt is ook nog niet duidelijk. NCG en de gemeente stemmen de werkzaamheden met elkaar af. Hier is ook de Klankbordgroep Zandeweer bij betrokken.

Tijdelijke woningen

Tijdens de versterking zijn 28 tijdelijke woningen beschikbaar in het dorp. De bewoners kunnen daar wonen tot de nieuwbouw klaar is of totdat hun woning is versterkt. De tijdelijke woningen staan aan de Onnemaweg. Ze blijven daar maximaal 5 jaar staan.

Dorpshuis

Dorpshuis ‘t Klokhoes is al versterkt. Een deel van het dorpshuis, het oude veilinggebouw, is blijven staan. Dit deel is versterkt. Het andere deel is gesloopt en opnieuw gebouwd. Het nieuwe dorpshuis is aardbevingsbestendig en energiezuinig. Sinds de zomer van 2022 is het weer volop in gebruik.

School Nijenstein

De openbare Daltonschool Nijenstein in Zandeweer is versterkt. Het gymlokaal vervangen we in 2024 door nieuwbouw.