Samen met dorpshuis ’t Klokhoes, Dorpsbelangen Zandeweer Eppenhuizen Doodstil, Nationaal Coördinator Groningen en woningstichting De Delthe werken we aan de versterkingsopgave in Zandeweer.

Wat we gaan doen

Een aantal huurwoningen gaan we slopen en opnieuw bouwen. De sloop van deze woningen gaat in 2 fasen.

  1. In de zomer van 2023 start de sloop van de eerste huurwoningen die worden herbouwd. Dit duurt ongeveer 1 jaar.
  2. De tweede fase start in de zomer van 2024. We verwachten dat de nieuwbouw in 2025 klaar is.

Voor de herinrichting van dit gebied maken we per fase een stedenbouwkundig plan. Daarnaast maken we op een later moment een herinrichtingsplan voor de openbare ruimte. Hierover kunnen de bewoners meepraten. De bewoners krijgen een brief als het zover is.

Daarnaast is het mogelijk dat we ook een aantal koopwoningen moeten versterken. Hierover is nu nog geen duidelijkheid.

Tijdelijke woningen

Tijdens de sloop en nieuwbouw van de woningen zijn 28 tijdelijke woningen nodig. De bewoners kunnen daar dan wonen tot de nieuwbouw klaar is of totdat hun woning is versterkt. De tijdelijke woningen komen aan de Onnemaweg. Op de plek van het tijdelijke dorpshuis. De woningen komen ook op het grasland achter de Onnemaweg. De woningen kunnen daar maximaal 5 jaar blijven staan.

Meer over Zandeweer

Ruimtelijke analyse Zandeweer. Hierin staat de geschiedenis en identiteit van Zandeweer met kaarten en foto's erbij.

Dorpshuis

Dorpshuis ‘t Klokhoes moest versterkt worden. Een deel van het dorpshuis, het oude veilinggebouw, is blijven staan. Dit deel is versterkt. Het andere deel is gesloopt en opnieuw gebouwd. Het nieuwe dorpshuis is aardbevingsbestendig en energiezuinig.

Er staat een tijdelijk dorpshuis aan de Onnemaweg in Zandeweer. Een grondwal en groenvoorziening maken het gebouw vanaf een afstand minder zichtbaar, zodat omwonenden prettig kunnen blijven wonen.

School Nijenstein

De openbare Daltonschool Nijenstein in Zandeweer is versterkt. Het gymlokaal vervangen we later door nieuwbouw.