Eigenaren van woningen die onderdeel zijn van de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen kunnen een verlaging krijgen van de WOZ-waarde van hun woning. Je hoeft hier niets voor te doen, de gemeente voert dit automatisch door.

Uitgangspunten

 • Je woont als eigenaar in de woning.
 • De verlaging geldt voor het jaar waarvoor je de aanslag gemeentelijke belasting ontvangt én het jaar waarin je woning wordt versterkt of gesloopt.
 • De verlaging geldt voor het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebouwen. Dus niet voor de grond waarop het hoofdgebouw staat en ook niet voor vrijstaande bijgebouwen.
 • De waarde van het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebouwen wordt met 50% verlaagd.
 • Is de WOZ-waarde van jouw woning al verlaagd door de aardbevingsproblemen? Dan wordt deze waar mogelijk verder verlaagd naar maximaal 50 procent. Als je woning dus al 50% of meer verlaagd is dan gaan we de WOZ-waarde niet verder verlagen.
 • De regeling is geldig zolang de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen duurt.

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt:

 • een woning (hoofdopstal) met een WOZ-waarde van € 120.000,-
 • een aangebouwde garage van € 15.000,-
 • een stuk grond van € 80.000,- 
 • een vrijstaand tuinhuis van € 3.000.-

Een totale WOZ-waarde van € 218.000,-

Dan verlagen we de hoofdopstal en de aangebouwde garage met 50%

 • hoofdgebouw € 60.000,- (verlaagd)
 • aangebouwde garage € 7.500,- (verlaagd)
 • grond € 80.000,- (blijft gelijk)
 • tuinhuis € 3.000,- (blijft gelijk)

De verlaagde WOZ-waarde is dan afgerond € 150.000,-

Waarom deze regeling

Woningeigenaren die te maken hebben met aardbevingsproblemen hebben tijdelijk minder genot/gebruik/gemak van hun woning. Toch betalen ze hier wel Onroerendezaakbelasting (OZB) voor. Daarom verlagen we de WOZ-waarde van de hoofdgebouwen van deze woningen met 50 procent tijdens de uitvoering (of tijdens een deel van de uitvoering) van de versterking of sloop-nieuwbouw. We nemen de planning van de NCG hierbij als uitgangspunt.

Meer informatie

Meer regelingen

Kijk bij Subsidies en regelingen.