Eigenaren van woningen die onderdeel zijn van de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kunnen in aanmerking komen voor een verlaging van de WOZ-waarde van hun woning. Je hoeft hier niets voor te doen, de gemeente voert dit automatisch door.

Uitgangspunten

 • Je woont als eigenaar in de woning.
 • De verlaging geldt voor het jaar waarvoor je de aanslag gemeentelijke belasting ontvangt én het jaar waarin je woning wordt versterkt of gesloopt.
 • De verlaging van de WOZ-waarde geldt voor het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebouwen. Dus niet voor de grond waarop het hoofdgebouw staat en ook niet voor vrijstaande bijgebouwen.
 • De waarde van de het het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebouwen wordt met 50% verlaagd.
 • Is de WOZ-waarde van jouw woning al verlaagd door de aardbevingsproblemen? Dan wordt deze waar mogelijk verder verlaagd naar maximaal 50 procent. Als je woning dus al 50 procent of meer verlaagd is dan gaan we de WOZ-waarde niet verder verlagen.
 • De regeling is geldig zolang de versterkingsopgave van NCG duurt.

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt:

 • een woning (hoofdopstal) een WOZ-waarde van € 120.000,-
 • een aangebouwde garage van € 15.000,-
 • een stuk grond van € 80.000,- 
 • een vrijstaand tuinhuis van € 3.000.-

Een totale WOZ-waarde van € 218.000,-

De hoofdopstal en de aangebouwde garage worden 50% verlaagd:

 • hoofdgebouw € 60.000,- (verlaagd)
 • aangebouwde garage € 7.500,- (verlaagd)
 • grond € 80.000,- (blijft gelijk)
 • tuinhuis € 3.000,- (blijft gelijk)

Een verlaagde WOZ-waarde van afgerond € 150.000,-

Waarom deze regeling

Eigenaren van een woning in die te maken hebben met aardbevingsproblemen hebben tijdelijk minder genot / gebruik / gemak van hun woning. Toch betalen ze hier wel Onroerendezaakbelasting (OZB) voor. Daarom verlagen we de WOZ-waarde van de hoofdgebouwen van deze woningen met 50 procent tijdens de uitvoering (of tijdens een deel van de uitvoering) van de versterking of sloop-nieuwbouw. We nemen de planning van de NCG hierbij als uitgangspunt.

Meer informatie