Zorg en overlast melden

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Vermoedt u bijvoorbeeld dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld? Of signaleert u dat iemand afwijkend gedrag vertoont, vereenzaamt of overlast veroorzaakt? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. Zij bespreken met u het probleem en mogelijke oplossingen.

Crisissituatie buiten kantoortijd

In crisissituaties op werkdagen na 17.00 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen Veilig Thuis Groningen. Bij spoed belt u 112.