Als je kinderen hebt, is het volkomen normaal dat  je vragen hebt bij het opvoeden. Het is heel goed om die vragen aan de orde te stellen. Je kunt daarvoor terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. Het Sociaal Team is er niet alleen als je zorgen of problemen hebt, maar juist ook voor dagelijkse opvoedingsvragen.

Zoek je hulp of steun bij een crisis buiten onze openingstijden? Bel dan gratis het nummer 0800 - 8081 van Spoed voor Jeugd. Bekijk de checklist voor wanneer je kunt bellen.

Informatie over opvoeden

Op Opvoeden.nl vind je informatie en tips over allerlei onderwerpen die te maken hebben met zwangerschap, opvoeden en opgroeien.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Voor onafhankelijke ondersteuning is er de vertrouwenspersoon jeugdhulp jongeren en de vertrouwenspersoon jeugdhulp ouders/verzorgers. Zij geven advies en informatie en bieden hulp bij het oplossen van problemen en klachten over de hulpverlening.