Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp

Als u kinderen hebt, is het volkomen normaal dat u vragen hebt bij het opvoeden. Het is heel goed om die vragen aan de orde te stellen. U kunt daarvoor terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. Het Sociaal Team is er niet alleen als u zorgen of problemen hebt, maar juist ook voor dagelijkse opvoedingsvragen.

Informatie over opvoeden

Op Opvoeden.nl vindt u informatie en tips over allerlei onderwerpen die te maken hebben met zwangerschap, opvoeden en opgroeien.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Voor onafhankelijke ondersteuning is er de vertrouwenspersoon jeugdhulp jongeren en de vertrouwenspersoon jeugdhulp ouders/verzorgers. Zij geven advies en informatie en bieden hulp bij het oplossen van problemen en klachten over de hulpverlening.