Ondersteuning in uw dagelijks leven

Wanneer u hulp nodig heeft bij de dagelijkse dingen in en om het huis, dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. Samen met u zoeken we naar oplossingen. We kijken of mensen in uw omgeving u kunnen helpen en of bestaande voorzieningen uitkomst bieden. Lukt dat niet, dan kunt u een oplossing op maat aanvragen.

Hoe het werkt

Eerst een gesprek

Na uw melding belt een medewerker van het Sociaal Team terug en helpt u verder. Bijvoorbeeld met praktische informatie of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener.

Huisbezoek

Het telefoongesprek kan aanleiding zijn om een afspraak te maken bij u thuis. Samen met u en eventueel uw naasten bespreken we:

  • welke problemen u ervaart; wat u zelf kunt doen
  • of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen
  • of er bestaande voorzieningen zijn die u kunt gebruiken

Welke ondersteuning

Hulp bij het huishouden

Allereerst bekijken we samen of u zelf de problemen kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden of bekenden. Of door gebruik te maken van particuliere huishoudhulp of een maaltijdservice. Biedt zoiets geen uitkomst dan kan de gemeente u een oplossing op maat geven.

Zelfstandig wonen

Er zijn diverse mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan hulpmiddelen, woningaanpassing, verhuiskostenvergoeding, dagbesteding of persoonlijke begeleiding.

Hulp bij vervoer

Als reizen met eigen of openbaar vervoer niet goed lukt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de regiotaxi, reishulp in het openbaar vervoer of een gehandicaptenparkeerkaart. Of we bespreken andere oplossingen met u, zoals een scootmobiel of een aangepaste fiets.

Zorg op maat krijgen of zelf regelen

Als u een oplossing op maat krijgt toegewezen (zoals hulp bij het huishouden) dan kunt u kiezen of de gemeente dit regelt of dat u dit zelf doet met een Persoonsgebonden budget (Pgb). In beide gevallen moet u vrijwel altijd een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De eigen bijdrage is vanaf 1 januari 2020 maximaal € 19,00 per maand per huishouden. En in sommige situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Meer over deze veranderingen leest u op de website van het CAK.