Wanneer je hulp nodig hebt bij de dagelijkse dingen in en om het huis, dan kun je terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. We kijken dan eerst samen naar mogelijke hulp vanuit jouw omgeving. Mocht dat niet genoeg zijn dan kunnen we je hulp geven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In gesprek

Na je melding belt een medewerker van het Sociaal Team je op en helpt je verder. Bijvoorbeeld met praktische informatie of door je in contact te brengen met een hulpverlener. Of er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij jou thuis. We bespreken dan:

 • welke problemen er zijn en wat je daar zelf aan kunt doen
 • of er mensen in jouw omgeving zijn die kunnen helpen
 • of er bestaande hulp is die je kunt gebruiken.

Welke hulp

Sommige hulp kun je zelf of samen met familie, vrienden of bekenden regelen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kunnen we je hulp op maat geven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mogelijke vormen van hulp:

 • Huishoudelijke hulp 
 • Hulpmiddelen of aanpassingen in huis
 • Dagbesteding of persoonlijke begeleiding 
 • Verhuiskostenvergoeding 
 • Regiotaxi of hulp bij het reizen met het openbaar vervoer 
 • Scootmobiel of aangepaste fiets 
 • Beschermd Wonen. 

Langere wachttijden

Soms duurt het wat langer voordat we de gevraagde hulp kunnen leveren.

Wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning

Op dit moment is er te weinig personeel beschikbaar om alle toegekende huishoudelijke ondersteuning direct te leveren. De gemeente werkt daarom sinds januari 2023 met wachtlijsten. Hiermee regelen we de vraag naar zorg en ondersteuning beter. Is er een spoedsituatie? Dan krijgt dit voorrang. De wachtlijst gaat op volgorde van aanmelding. Je krijgt dan huishoudelijke ondersteuning op het moment dat de aanbieder weer ruimte heeft.

Wachttijden voor hulpmiddelen en trapliften

Op veel onderdelen voor hulpmiddelen zit een lange levertijd. De levering of reparatie van hulpmiddelen duurt soms langer dan gebruikelijk. Onder andere door een gebrek aan grondstoffen. Maar ook door personeelstekort bij de leveranciers. Hierdoor kunnen zij niet altijd volgens afspraak leveren. Per situatie geven ze zo goed mogelijk aan hoe lang de wachttijd is. 

Wachttijden voor het aanpassen van je huis

Blijkt uit onderzoek dat je vanuit de Wmo recht hebt op een aanpassing aan jouw woning? Bijvoorbeeld aan je toilet of badkamer? Ook dan krijg je mogelijk te maken met langere wachttijden. Aannemers en installateurs hebben met dezelfde personele problemen en levertijden te maken. Per situatie geven ze zo goed mogelijk hoe lang de wachttijd is.
 

Hulp vanuit de Wmo

Je kunt op 2 manieren hulp vanuit de Wmo krijgen. Of de gemeente regelt dit voor jou (Zorg in natura). Of je krijgt geld om dit zelf te kunnen doen (Persoonsgebonden budget). Voor hulp vanuit de Wmo betaal je een eigen bijdrage.

Zorg in Natura (ZIN)

De gemeente regelt de hulp en betaalt de rekening aan de instantie.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb krijg je geld waarmee je de hulpverleners betaalt. Je bent dan opdrachtgever of werkgever. De Wmo-consulent van de gemeente bepaalt of je een pgb krijgt. Je moet aangeven waarom je een pgb wil en waarom zorg in natura voor jou niet geschikt is. De gemeente kijkt ook of je verantwoordelijk met een pgb kunt omgaan. Met de checklist pgb-vaardigheid kun je zelf bekijken of een pgb bij jou past.

Ben je pgb-hulpverlener? Houd je dan aan deze regels:

 • Inwoners met hulpvragen verwijst je door naar de gemeente.
 • Je kunt niet bij gesprekken met inwoners en de gemeente zijn.
 • Je kunt niet optreden namens een inwoner met een pgb.
 • Als je door de inwoner als hulpverlener bent aangewezen maak je samen een plan.
 • Pas na een akkoord van de gemeente mag de hulp beginnen.

Eigen bijdrage Wmo

Voor de meeste hulp vanuit de Wmo betaal je elke maand een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Regels

Hoe hulp vanuit de Wmo wordt uitgevoerd is bepaald in de verordening maatschappelijke ondersteuning. Dit is verder uitgewerkt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de Wmo beleidsregels.

Controle

De gemeente zorgt dat de kwaliteit van de Wmo-hulp aan inwoners wordt gecontroleerd. De GGD Groningen controleert de meeste Wmo-hulp. Hoe dat gebeurt staat in de bijlage 5 van de Wmo beleidsregels. De gemeente Groningen controleert de hulp bij beschermd wonen. Dit staat in het handhavingsprotocol Wmo van de gemeente Groningen.

Heb je zorgen over de kwaliteit van Wmo-hulp? Meld het dan bij het meldpunt Wmo. Voor zorgen over de kwaliteit van beschermd wonen ga je naar het meldpunt Zorg om zorg.