Kom je vanuit het buitenland en blijf je het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Laat je dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Je moet persoonlijk langskomen. Hiervoor maak je een afspraak. Ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de inschrijving.

Blijf je het komende halfjaar korter dan 4 maanden in Nederland? Dan moet je waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Meenemen

  • Al je identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
  • Een reisdocument of ander document waaruit jouw nationaliteit blijkt.
  • Bewijs dat je hier woont. Bijvoorbeeld een kopie van jouw huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner.
  • Als je uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving.
  • Originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten.

Rechtmatig verblijf

Jouw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Verblijf in Nederland is rechtmatig als je:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt of;
  • de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt of;
  • een geldige verblijfsvergunning hebt.

Ben je binnen een half jaar langer dan 90 dagen achter elkaar in Nederland? Dan kun je een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Burgerservicenummer

Het Burgerservicenummer (BSN) is jouw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. Als je ten minste 4 maanden in Nederland blijft dan krijg je na je verhuisaangifte een BSN toegekend.

Terugverhuizen naar Nederland

Woon je in het buitenland en wil je terugverhuizen naar Nederland? Op de website van de Rijksoverheid staat wat je moet regelen vóór en na je terugverhuizing naar Nederland