Verhuizen vanuit buitenland

Komt u uit het buitenland en gaat u zich vestigen in gemeente Het Hogeland? Meld u dan binnen 5 dagen na aankomst bij de gemeente. Kom samen met uw eventuele gezinsleden naar het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak.

Meenemen

  • Al uw identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Bewijs dat u hier woont zoals een kopie van uw huur- of koopcontract.
  • Als u uit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving.
  • Originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.

Bent u binnen een half jaar langer dan 90 dagen achter elkaar in Nederland? Dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. Als u ten minste 4 maanden in Nederland blijft dan krijgt u na uw verhuisaangifte een BSN toegekend. Komt u uit het buitenland en gaat u korter dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven als niet-ingezetene. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.