Verhuizen vanuit buitenland

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). U moet persoonlijk langskomen. Hiervoor maakt u een afspraak. Ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de inschrijving.

Blijft u het komende halfjaar korter dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Meenemen

  • Al uw identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Bewijs dat u hier woont. Bijvoorbeeld een kopie van uw huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner.
  • Als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving.
  • Originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.

Bent u binnen een half jaar langer dan 90 dagen achter elkaar in Nederland? Dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Burgerservicenummer

Het Burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. Als u ten minste 4 maanden in Nederland blijft dan krijgt u na uw verhuisaangifte een BSN toegekend.

Terugverhuizen naar Nederland

Woont u in het buitenland en wilt u terugverhuizen naar Nederland? Op de website van de Rijksoverheid leest u wat u moet regelen vóór en na uw terugverhuizing naar Nederland