Vertrokken onbekend waarheen

Personen die vertrekken zonder melding van verhuizing kunnen worden uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen. Dat kan nare gevolgen hebben. Geef daarom altijd je verhuizing door aan de gemeente.

Uitschrijvingen

Is een persoon vertrokken uit de gemeente zonder aangifte van verhuizing? En is het ons niet gelukt om met deze persoon in contact te komen? Dan starten we de zogenaamde 'ambtshalve procedure Vertrokken Onbekend Waarheen'. Dat betekent dat we de persoon uitschrijven uit onze Basisregistratie Personen (BRP) met als reden 'verblijfplaats onbekend'. Want de gemeente moet ervoor zorgen dat de gegevens in de BRP juist zijn. Alle overheidsdiensten gebruiken de BRP. Denk aan zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen.

Uitschrijvingen met reden 'verblijfplaats onbekend' maken we bekend op overheid.nl. Bekijk de uitschrijvingen.

Gevolgen

Als je op deze manier wordt uitgeschreven ben je vanaf de datum van het besluit niet meer ingeschreven in Nederland. Dit betekent dat je geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunt aanvragen. Ook uitkeringen, toeslagen en pensioenopbouw stoppen. Geef daarom altijd je verhuizing door aan de gemeente.