• Neem zo gauw mogelijk contact op met de gemeente. Een uitschrijving uit de BRP kan leiden tot stopzetten van toeslagen of zorgverzekering.
  • Een huisbezoek door een Toezichthouder Basisregistratie Personen kan deel uitmaken van het adresonderzoek.
  • Als de gemeente vermoedt dat je onjuist staat ingeschreven, krijg je een aangetekende brief. Daarin staat dat de gemeente van plan is om je uit te schrijven.
  • Je kunt alsnog je verhuizing doorgeven of een zienswijze indienen.
  • Hebben wij na 4 weken geen antwoord ontvangen? Dan wordt je uitgeschreven op de datum van de aangetekende brief.
  • Instanties zoals SVB, Belastingdienst en Sociale Dienst krijgen automatisch bericht over de uitschrijving. We maken de uitschrijving ook bekend op www.overheid.nl.