Mijn adres staat in onderzoek

  • Neem zo gauw mogelijk contact op met de gemeente. Een uitschrijving uit de BRP kan leiden tot stopzetten van toeslagen of zorgverzekering.
  • Een huisbezoek door een Toezichthouder Basisregistratie Personen kan deel uitmaken van het adresonderzoek.
  • Als de gemeente vermoedt dat u onjuist staat ingeschreven, krijgt u een aangetekende brief. Daarin staat dat de gemeente van plan is om u uit te schrijven.
  • U kunt alsnog uw verhuizing doorgeven of uw zienswijze indienen.
  • Hebben wij na 4 weken geen antwoord ontvangen, dan wordt u uitgeschreven op de datum van de aangetekende brief.
  • Instanties zoals SVB, Belastingdienst en Sociale Dienst krijgen automatisch bericht over de uitschrijving. De uitschrijving wordt ook gepubliceerd op www.overheid.nl.