Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor 16- en 17-jarigen heet dit de kwalificatieplicht. In bijzondere gevallen kun je vrijstelling van deze plicht aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer vrijstelling

  • bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid (verklaring arts of psycholoog nodig)
  • als je kind staat ingeschreven op een school in het buitenland
  • bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt
  • als je een trekkend bestaan leidt en je kinderen reizen mee (bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker)

Meer over de leerplicht

Kijk op de website van de Rijksoverheid.