Wil je een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet je dit melden bij de gemeente. Gebruik daarvoor een van de formulieren van de Rijksoverheid. Ook als er iets verandert.

Aanvragen

Stuur het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen naar gemeente@hethogeland.nl of naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Controle en registratie

De GGD Groningen controleert of je kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente je organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Maatregelen

Voldoet je kinderopvang niet aan de kwaliteitseisen? Dan kan de gemeente maatregelen nemen. Je krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen. Maar je kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente je kinderopvang.