Toestemming starten kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U gebruikt daarvoor een van de formulieren van de Rijksoverheid. Ook als er iets verandert.

Aanvragen

Het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar gemeente@hethogeland.nl of naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Controle en registratie

De GGD Groningen controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Maatregelen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen. U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvang.