Wil je een voorwerp op of aan de openbare weg plaatsen? Dan heb je een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als je een bouwcontainer of steiger wilt plaatsen op (een deel van) de openbare weg.

Aanvragen

Doe de aanvraag minstens 10 dagen voordat je het voorwerp plaatst.

Mail het ingevulde formulier naar gemeente@hethogeland.nl of stuur het naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA  Uithuizen.

Dit moet je weten

Of je een ontheffing krijgt hangt onder andere af van:

  • de grootte van het voorwerp
  • de plaats waar je het voorwerp wilt neerzetten
  • hoe lang het voorwerp moet blijven staan
  • of er ruimte is

De gemeente kan de ontheffing weigeren als:

  • het schade toebrengt aan de weg
  • het gevaar oplevert voor de bruikbaarheid en veiligheid van de weg
  • het niet voldoet aan de welstandseisen
  • er sprake is van overlast

Kosten

Geen