Ontheffing plaatsen voorwerp op of langs de weg

Het is verboden om voorwerpen op of aan de openbare weg te plaatsen. Van dit verbod kunt u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld  als u een bouwcontainer of steiger wilt plaatsen op (een deel van) de openbare weg.

Aanvragen

Mail het ingevulde formulier naar gemeente@hethogeland.nl of stuur het naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA  Uithuizen.

Wat u moet weten

Of u een ontheffing ontvangt, hangt onder andere af van:

  • de grootte van het object dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het object wilt neerzetten
  • hoe lang u het object wilt laten staan
  • of er ruimte is

De gemeente kan de ontheffing weigeren als:

  • het schade toebrengt aan de weg
  • het gevaar oplevert voor de bruikbaarheid en veiligheid van de weg
  • het niet voldoet aan de welstandseisen
  • er sprake is van overlast

Kosten

Geen