Bedrijven en instellingen zijn in veel gevallen verplicht een melding te doen voor het verplaatsen of toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen. De melding doe je uiterlijk 5 werkdagen van tevoren bij het meldpunt bodemkwaliteit van de Rijkswaterstaat. De meldplicht geldt niet voor particulieren.

Grondkwaliteit vermelden

Bij de melding moet je aangeven aan wat de kwaliteit is van de grond. In de meeste gevallen wordt de kwaliteit vastgesteld aan de hand van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. Bekijk de kaart op www.bodemloket.nl.

PFAS

Op basis van de PFAS bodemkwaliteitskaart is het mogelijk om zonder extra onderzoek op PFAS grond te verplaatsen in het buitengebied binnen de gemeente Het Hogeland.

PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn fluorverbindingen die op verscheidene manieren in het milieu terechtkomen. De stoffen zijn vrijwel niet biologisch afbreekbaar zijn. Blootstelling aan deze giftige stoffen kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Voorbeelden van PFAS zijn o.a. PFOA, PFOS en GenX. Aanwezigheid van PFAS in grond en baggerslib kan stilstand van projecten in de grond-, weg- en waterbouw tot gevolg hebben.

Geen melding nodig

Bedrijven, overheden en andere instellingen hoeven geen melding te doen:

  • als het gaat om minder dan 50 m3 schone grond;
  • bij het tijdelijk afgraven en daarna onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terugplaatsen van grond op dezelfde plek;
  • voor het verspreiden van baggerspecie op een aangrenzend perceel.

Meer informatie

Kijk op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Of bel de gemeente.